onsdag 29 augusti 2012

Offentligt etos á la Odell

I november 2008 landade SOU 2008:97, Styr samverkan - för bättre service till medborgarna på regeringens bord. I den konstaterade utredare Lars Högdahl, f.d. GD på Lotteriinspektionen, att det existerade rätt ruttna myndighetskulturer ute i landet, och att servicenivå och intresse låg någonstans på östatsnivå. Högdahl utbrast synnerligen bistert att "offentlig service skall vara till för medborgarna och inte tvärt om.". Nåväl, inget jättescoop direkt, men en utredning som konstaterar vad medborgarna fått känna på, och vetat om i decennier kan väl alltid vara bra att ha. Till något i alla fall. Så här lät det i alla fall i pressmeddelandet:

- Alla aktörer i den offentliga förvaltningen, från riksdag till enskilda kommuner, måste vara beredda att ompröva och ifrågasätta invanda organisationsformer, strukturer och arbetssätt. Det är endast genom gemensamma ansträngningar som vi kan se till att alla medborgare och företag får den service de har rätt till och kan förvänta sig, säger Lars Högdahl.

Hur som helst, Lars Högdahls utredning resulterade i november 2009 i dåvarande kommun- och finansmarknadsminister Mats Odells storstilade utsvävning En kraftsamling för ett offentligt etos. Det var dags att sätta fart på bemötande- och etikfrågorna samt nykonstruktionen värdegrunder inom den offentliga sektorn. Och i vanlig ordning så startade ett klassiskt mångmiljonrally när myndigheter och verk i största samförstånd och mysiga samverkansanda skulle leta gemensamma värdegrunder, vilka skulle genomsyra verksamheterna i varenda por. Så här lät det i pressmeddelandet i november 2009:

- Jag vill stärka en god förvaltningskultur i staten och vill att projektet bidrar till en levande diskussion om värdegrunds- och etikfrågor. Jag hoppas också att projektet ska bidra till att förvaltningens bemötande av allmänheten i alla lägen kännetecknas av värdighet och respekt, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

- Wow! här talade Odell med sådan emfas så han nästan spräckte brallorna. Efter utspelet lämnade dock Odell över de mer obehagliga uppgifterna till sin civil- och bostadsminister, Stefan Attefall, som i eufemistiska ordalag tvingades tala om för 200 sammankallade myndighetschefer att de skulle se till att sköta sina jobb, uppträda hövligt samt ge fan i att slösa med skattebetalarnas pengar. Kort sagt att de skulle uppföra sig som folk, supa för sina egna pengar och ta sina jobb på allvar. Så här lät det i Attefalls tal till myndighetscheferna i november 2010:

- Ett respektfullt och värdigt bemötande av allmänheten har betydelse för förtroendet för statsförvaltningen. Varje statstjänsteman ska veta på vems uppdrag man arbetar och ha civilkurage för att stå upp för det regelverk som finns.

- Det behövs nya lösningar och tillvägagångssätt i offentlig verksamhet för att undanröja onödig byråkrati, förenkla människors vardag och för att få ännu bättre resultat och effektivare användning av skattebetalarnas pengar.

- Slutligen ska ni också beakta de ekonomiska värdena, dvs. iaktta hög effektivitet och hushålla väl med skattebetalarnas pengar.

Ansvarig myndighet för spektaklet med att utbilda giriga, partysugna, slösaktiga, inkompetenta, slappa och korruptionsbenägna myndighetschefer i sunt förnuft och vanligt hyfs var Kompetensrådet för utveckling i staten (KRUS), vilket startades i januari 2009 för att nu läggas ned i december 2012. F.ö. ett i mitt tycke vettigt nedläggningsbeslut, då något så naivt och löjligt som att tro att det går att yxa ihop någon slags övergripande, gemensam hyfs- och uppförandekod i kulturer som sedan decennier jobbar stenhårt utifrån egennytta istället för samhällsnytta.

Att vara statligt anställd är att vara i allmänhetens tjänst. Det är t.o.m. så att den som är statsanställd är en allmänhetens tjänare. Synd bara att så få fattat det.


DN 2 3 4 AB SvD 2 SR 2 FT DN 2 3 4 SR SvD HD GD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar