tisdag 7 augusti 2012

Nystartszoner

Jaha, då är det förväntade utredningsresultatet angående ekonomiska frizoner för invandrare publicerat. I Nystartszoner SOU 2012:50 klargör man att en snedvriden näringspolitik är rätt väg att gå för att komma tillrätta med den invandrade bidragsöverklassens (självvalda) arbetslöshet.

Utredningen föreslår att lagen om nystartszoner träder i kraft den 1 januari 2014, och de som skall finansiera förmånskalaset är Sveriges företagare*, som skall privilegieras med en höjning av den allmänna löneavgiften med 0,01% från dagens 9,21% till 9,22%. En höjning som skulle inbringa 118 miljoner kronor netto och antas täcka den för 2014 beräknade kostnaden på 112 miljoner kronor.

Man kan lugnt utgå ifrån att den beräknade kostnaden på 112 miljoner kronor (för 2014) kommer att hålla max en kvart-tjugo minuter. Kriterierna för att komma undan skatt är nämligen formulerade på så sätt att de inbjuder till ett osannolikt fuskande.

Så här lyder utredningens förslag uttryckt på lätt svenska.

UTREDNINGENS FÖRSLAG

Utredningen tycker att Sverige ska ha ett system med nystartszoner.
Utredningen tycker att företag i nystartszoner helt ska slippa betala
sociala avgifter i fem år.
Sedan ska företagen bara betala hälften av sociala avgifter i två år efter det.

KRAV PÅ FÖRETAG FÖR ATT FÅ SÄNKT SKATT

För att ett företag ska slippa betala sociala avgifter
ska företaget följa två krav:
Verksamhetskravet och boendekravet.
Verksamhetskravet:
Företaget ska finnas vid en adress i en nystartszon.
Boendekravet:
Minst en fjärdedel av företagets arbetstimmar
ska utföras av personer
som bor på en adress i en nystartszon.

Grattis Sverige, med andra ord gäller the same procedure as every time: du betalar.

- Javisstja! Ansvarig myndighet för kalaset är det något tilltufsade Tillväxtverket!

* En höjning av den allmänna löneavgiften får givetvis (negativa) effekter på ett flertal områden som t.ex. löner, företagande och prissättning.

DN 2 3 SvD 2 3 AB SR 2 FT smp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar