onsdag 1 augusti 2012

Estimerad kostnad för asylsökande

Jag har kommit över uppgifter från Europeiska Migrationsnätverket, EMN, som efterfrågades från medlemsstaterna i EU-27, inkluderat Norge, i januari 2012. Uppgifterna som efterfrågades från respektive EU-land var de beräknade totala kostnaderna för asylsökande* budgetåret 2012. De siffror som inrapporterades anges här nedan. För Sveriges, och förmodligen fler länders, del är beloppen högst inaktuella i dag med tanke på Migrationsverkets samtliga revideringar under första halvåret gällande antalet asylsökande. Notera dock skrivningen på missivet till frågeformuläret.

"The highest costs of reception are reported from Sweden.".

EMN:s uppgift är tämligen skrattretande enär följande påstås (mina understrykningar):

Europeiska migrationsnätverket (EMN)

Ett europeiskt nätverk vars mål är att tillhandahålla aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migration och asyl i syfte att stödja beslutsfattande inom EU på dessa områden. Tanken är också att förse allmänheten med sådan information.
(PDF på svenska här, fr. 2012-04-11.)

Belgien: 402 501 439
Bulgarien: 1 636 134
Cypern: Blankt fält.
Danmark: Blankt fält.
Estland: 232 162
Finland: 63 627 000
Frankrike: Ej fullständiga uppgifter.
Grekland: Blankt fält.
Irland: Blankt fält.
Italien: Omöjligt beräkna kostnader för 2012.
Lettland: Omöjligt beräkna kostnader för 2012.
Litauen: Uppgifterna skall ej vara synliga för övriga EU-länder.
Luxemburg: 17 660 751
Malta: Blankt fält.
Norge: 340 385 000 € x 7,4999 NOK = 2 552 881 000 NOK.*
Nederländerna: 425 869 000
Polen: Uppgifterna skall ej vara synliga för övriga EU-länder.
Portugal: Uppgifterna skall ej vara synliga för övriga EU-länder.
Rumänien: 546 153
Slovakien: 1 273 424 € (administrativa kostnader som löner ingår ej i beloppet).
Slovenien: 662 000 € (administrativa kostnader som löner ingår ej i beloppet).
Spanien: Blankt fält.
Sverige: 554 571 150 € x 8,8417 SEK = 4 903 351 737 SEK.* Fyra miljarder niohundratre miljoner trehundrafemtioentusen sjuhundratrettiosju kronor.
Storbritannien: Budget ej färdiggranskad vid frågetillfället.
Tjeckien: Blankt fält.
Tyskland: Inte möjligt ange p.g.a. 16 delstaters individuella mottagningssystem.
Ungern: Blankt fält.
Österrike: Uppgifterna skall ej vara synliga för övriga EU-länder.


Officiell EU-sida för EMN
EMN-Sverige

* Observera att siffrorna gäller enbart asylsökande.
* Norge och Sverige har angivit den gällande kronkursen vid beräkningstillfället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar