måndag 30 juli 2012

Extremt anhörigklimat

. . . eller definition med modifikation.

Enligt regleringsbrevet skall Migrationsverket till regeringen inkomma med fem prognoser per år gällande förväntat antal asylsökande och övriga invandrande lycksökare. I dag kom den fjärde prognosen, vilken givetvis är höjd, och därmed är även tiggeriet av skattemedel och bostäder höjt. Den nya fantasifulla prognosen är uppjusterad till 38 000 asylsökande för år 2012, vilket gör att verkets långtidsprognos (2012-2016) justeras till mellan 34 000 och 45 000 asylsökande per år. Nästa år, 2013, beräknas 41 000 asylsökande göra entré i Sverige.

Förutom att Migrationsverket justerat prognosen för antalet asylsökande så har de även justerat prognoserna för den förväntade "övriga" migrationen till Sverige. D.v.s. den andel som årligen utgör det största kollektivet som kommer hit och fyller upp våra bostäder och tömmer våra plånböcker. Vi tittar på Migrationsverkets tabell, hämtad ur kostnads- och verksamhetsprognos No 4 per 2012-07-30:


Tittar vi på första raden där det står "anknytning" 57 900 så utgår jag ifrån att siffrorna avser "familjeåterföreningsärenden" eftersom Migrationsverket i sin reviderade prognos i april beräknade att antalet förstagångsansökningar från anhöriga skulle bli 59 500 för år 2012. Migrationsverket räknade då, i april, även med att de i princip borttagna id-kraven skulle komma att leda till att fler "asylsökande" tar sig till Sverige. De vet nämligen att det är möjligt för den övriga "familjen" att komma efter. Fri entré och livslång försörjning alltså.

Ytterst intressant är också vilka som avses med "anhörig" och "familj". Det är helt omöjligt att få fram vilka människor det gäller. Men jag är i gott sällskap, eftersom inte ens Migrationsverket självt vet vilka som skall klassas som "anhörig", "familj" etc.

- Vi efterlyser i vårt remissvar en tydligare definition av vilka anhöriga, som omfattas av etableringsinsatserna, säger Helena Svensson, expert i staben inom VO Mottagning på Migrationsverket.

– Om det inte är glasklart vilka anhöriga som ska omfattas av den tillfälliga utvidgningen av etableringslagen så riskerar vi att dra på oss många frågor från både enskilda, andra myndigheter och kommuner, förutspår Helena Svensson, som lett arbetet med Migrationsverkets remissvar på departementsskrivelsen Utvidgad målgrupp för etableringslagen.

Otydlighet i definitionerna kan även leda till olika tolkningar och många överklaganden med åtföljande fördröjningar, påpekar Migrationsverket i remissvaret som i veckan översändes till regeringen (http://www.migrationsverket.se/info/5974.html).

Well . . .  jag säger då det! Migrationsverkets egen "expert" vet inte vilka som skall kategoriseras som "anhöriga", men vill ha en definition enär verket riskerar att "dra på sig frågor". Alltså är man ute efter en passande definition som skall användas som "standardsvar", att kacklas till dem som ställer frågor. Vilka verket självt sedan kategoriserar som "anhöriga" etc. torde vara en helt annan sak, och vad vi hittills kunnat se så kan "anhörig" vara vem som helst, oavsett släktskap eller ej.

Någon gräns för hur många år den s.k. "anhöriginvandringen" kan fortgå efter att "ankaret" fått permanent uppehållstillstånd tycks inte heller finnas. Inte enligt den debattartikel som Södertäljepolitikerna Boel Godner (s), Eva Lofvar Konradsson (mp) och Staffan Norberg (v) skrev i LT den 25/7 2012, angående att Södertälje behöver en paus i flyktingmottagandet:

- Ännu kommer anhöriga till de irakier som flydde till Södertälje från 2003 och framåt.

Nio år efter ankomst ramlar det alltså fortfarande in "anhöriga", men än värre är att "ankaret" inte behöver ansvara för försörjningen av de "anhöriga" - vilka de nu är? - då lagen som infördes i april 2010, om egen försörjning och tillräckligt stor bostad, omfattar ytterst få*. Mellan april och juni 2010 beviljades 5 000 anhörigansökningar medan endast sjuttio (70) avslogs. Lagen om försörjnings- och bostadsansvar har så extremt många undantag att den absoluta majoriteten inte berörs alls av den (t.ex. de högaktuella somalierna). Med andra ord gäller the same procedure as every time: du betalar.

Prognoser i all ära; Migrationsverkets fantasiprodukter är t.o.m. sämre än SMHI:s väderprognoser. Dock kan vi förvänta oss än värre extremer gällande såväl det meteorologiska som det sociala, kulturella och politiska klimatet.

Var så säkra, mina vänner.

P.s.  En av Aftonbladets maniska extremister, Daniel Swedin, har fått upp ångan, och sysslar ånyo med demonisering och politisk förföljelse av sitt favorithatobjekt - Jimmie Åkesson. Men herregud, har ingen fattat hur sjuk Swedin egentligen är? Han är så sjuk, så manisk, fixerad, att han borde läggas in för lång och avancerad vård, avvänjning, där små skojiga piller i kulörta färger ingår i kosthållningen. D.s.

GP SvD 2 3 SR DN 2 RoD FT Fo AB 2 3

* Gäller om du som är svensk medborgare, eller har uppehållstillstånd här, med jobb och bostad vill ta hit en av Ullenhags "kärleksinvandrare" från t.ex. Thailand, eller annorstädes.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar