lördag 21 juli 2012

EU: agenter, glass och valfläsk

Ett pressmeddelande från EU-kommissionen aviserade att intressanta resultat fanns att tillgå i den senaste rapporten från Eurostat. Ett studium av densamma ger vid handen att det börjar bli rätt trångt i ganska många av länderna i såväl EU-27 som EFTA. Vi tar en titt på hur många procent av befolkningen i respektive land som utgörs av utrikes födda, d.v.s. födda i ett land utanför EU.

EU:s 27 medlemsstater

Estland: 14,8*, Lettland: 13,4*, Cypern: 10,6, Slovenien: 10,1, Sverige: 9,6, Österrike: 9,2, Spanien: 9,1, Nederländerna: 8,5, Grekland: 8,3, Tyskland: 7,9, Frankrike: 7,9, Storbritannien: 7,9, Belgien: 7,8, Danmark: 6,4, Italien: 6,0, Portugal: 5,6, Luxemburg: 5,6, Litauen: 5,4*, Malta: 3,6, Finland: 2,9, Irland: 2,7, Tjeckien: 2,5, Ungern: 1,5, Polen: 0,8, Bulgarien: 0,7, Rumänien: Ingen uppgift, Slovakien: ingen uppgift.

EEA- och EFTA-länder som ingår i rapporten

Liechtenstein: 41,4, Schweiz: 9,9 (enbart EFTA), Norge: 6,8, Island: 3,7.

Norge har en speciell relation till EU; man kan säga att de har ett slags partiellt medlemskap och det kan du läsa om här och här.

* Vad gäller framför allt Estland och Lettlands befolkning så består den av en stor andel medborgare och statslösa från forna Sovjet. Även Litauens befolkning utgörs av en viss andel av dessa personer.

Turkiet har slutligen, med förbehåll, gått med på att återta sina egna medborgare, vilka avvisats och framgent kommer att avvisas/utvisas från EU. I utbyte ser Turkiet fram emot EU:s upphävande av visumtvånget för turkiska medborgare som önskar resa in i EU. Håll i hatten, europeer, nu lär det bli åka av.

Vladimir Putin gnuggar händerna åt att finanskrisen urholkat och försvagat det internationella ledarskapet i EU, Japan och USA. Putin har påtalat att han vill ha upprättat ett frihandelsavtal mellan Ryssland och EU, samt att EU upphäver visumtvånget för ryska medborgare som önskar resa in i EU. Putin har även infört en ny lag som stämplar utländskt finansierade organisationer som utländska agenter. Kanske bäst att den svenska regeringen raskt ser över finansieringen av de ryska nätaktivisterna innan Putin skickar sin röda armé på oss.

Tyskland har, inte helt oväntat, sina egna särregler inom EU. Madame Cecilia Malmström har inga invändningar mot att Tyskland utökar den redan etablerade mobila och fasta kameraövervakningen längs gränsen mot Nederländerna. Enligt uppgifter stoppar och genomsöker Tyskland även mellan 30 och 40 procent av alla inresande bussar, med följd att många bussresenärer missar sina anslutningsflyg och -tåg. EU beordrar dessutom bussbolagen att ersätta passagerarna för de kostnader och extrautgifter de drabbas av i samband med att de missar sina anslutningar.

EU-kommissionen är sur för att Italien och Grekland har ett bilateralt avtal gällande invandrare, upprättat före Schengenavtalet. Det fiffiga avtalet ger Italien och Grekland rätt att skicka tillbaka invandrarna till varandra, så färjorna går i skytteltrafik mellan länderna och de oönskade passagerarna hinner i praktiken inte kliva i land innan de skeppas iväg igen. Skepp ohoj!

Den Haag-baserade polisiära organisationen Europol avslöjar att den sprängt ett ungerskt kriminellt nätverk specialiserat på insmuggling av illegala invandrare till EU. De illegala kommer huvudsakligen från Pakistan, Afghanistan, Turkiet och Palestina.

Europaparlamentet har beslutat om instiftande av Europeiska dagen för hantverksmässigt tillverkad glass. Den 24 mars är vikt för firandet av detta. Själv viker jag 365 dagar om året för firandet av världens mest irrationella och vettlösa parlament.

Skämsrapporterna gällande EU:s svarta får - Bulgarien och Rumänien - kommer så småningom att läggas upp under fliken Dokument. Som av en "händelse" försvann såväl de politiska som de tekniska rapporterna, men de lär återkomma inom kort. (Rapporterna är nu inlagda under fliken!)

EU-kommissionen utlyser en tävling för alla fotointresserade medborgare. Ge dig ut och fotografera ett EU-projekt, och om du har tur kan du vinna en kamera värd 1 000 euro samt en Brysselresa för två. Mitt förslag är att du skickar in en satellitbild över EU-27 då det är det största, mest dåraktiga EU-projekt man kan tänka sig.

Francois Hollande tvingas äta härsket valfläsk och ligger risigt till då han i besparingssyfte tagit bort skattelättnaderna för fransosernas övertidsarbete med förklaringen att åtgärden inte skapar några jobb. Oppositionen i Frankrike anklagar Hollande för att medvetet ha ljugit i valrörelsen när han sade att ingen åtstramningspolitik skulle föras.

DN 2 3 4 SvD 2 3 4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar