måndag 30 juli 2012

Extremt anhörigklimat

. . . eller definition med modifikation.

Enligt regleringsbrevet skall Migrationsverket till regeringen inkomma med fem prognoser per år gällande förväntat antal asylsökande och övriga invandrande lycksökare. I dag kom den fjärde prognosen, vilken givetvis är höjd, och därmed är även tiggeriet av skattemedel och bostäder höjt. Den nya fantasifulla prognosen är uppjusterad till 38 000 asylsökande för år 2012, vilket gör att verkets långtidsprognos (2012-2016) justeras till mellan 34 000 och 45 000 asylsökande per år. Nästa år, 2013, beräknas 41 000 asylsökande göra entré i Sverige.

Förutom att Migrationsverket justerat prognosen för antalet asylsökande så har de även justerat prognoserna för den förväntade "övriga" migrationen till Sverige. D.v.s. den andel som årligen utgör det största kollektivet som kommer hit och fyller upp våra bostäder och tömmer våra plånböcker. Vi tittar på Migrationsverkets tabell, hämtad ur kostnads- och verksamhetsprognos No 4 per 2012-07-30:


Tittar vi på första raden där det står "anknytning" 57 900 så utgår jag ifrån att siffrorna avser "familjeåterföreningsärenden" eftersom Migrationsverket i sin reviderade prognos i april beräknade att antalet förstagångsansökningar från anhöriga skulle bli 59 500 för år 2012. Migrationsverket räknade då, i april, även med att de i princip borttagna id-kraven skulle komma att leda till att fler "asylsökande" tar sig till Sverige. De vet nämligen att det är möjligt för den övriga "familjen" att komma efter. Fri entré och livslång försörjning alltså.

Ytterst intressant är också vilka som avses med "anhörig" och "familj". Det är helt omöjligt att få fram vilka människor det gäller. Men jag är i gott sällskap, eftersom inte ens Migrationsverket självt vet vilka som skall klassas som "anhörig", "familj" etc.

- Vi efterlyser i vårt remissvar en tydligare definition av vilka anhöriga, som omfattas av etableringsinsatserna, säger Helena Svensson, expert i staben inom VO Mottagning på Migrationsverket.

– Om det inte är glasklart vilka anhöriga som ska omfattas av den tillfälliga utvidgningen av etableringslagen så riskerar vi att dra på oss många frågor från både enskilda, andra myndigheter och kommuner, förutspår Helena Svensson, som lett arbetet med Migrationsverkets remissvar på departementsskrivelsen Utvidgad målgrupp för etableringslagen.

Otydlighet i definitionerna kan även leda till olika tolkningar och många överklaganden med åtföljande fördröjningar, påpekar Migrationsverket i remissvaret som i veckan översändes till regeringen (http://www.migrationsverket.se/info/5974.html).

Well . . .  jag säger då det! Migrationsverkets egen "expert" vet inte vilka som skall kategoriseras som "anhöriga", men vill ha en definition enär verket riskerar att "dra på sig frågor". Alltså är man ute efter en passande definition som skall användas som "standardsvar", att kacklas till dem som ställer frågor. Vilka verket självt sedan kategoriserar som "anhöriga" etc. torde vara en helt annan sak, och vad vi hittills kunnat se så kan "anhörig" vara vem som helst, oavsett släktskap eller ej.

Någon gräns för hur många år den s.k. "anhöriginvandringen" kan fortgå efter att "ankaret" fått permanent uppehållstillstånd tycks inte heller finnas. Inte enligt den debattartikel som Södertäljepolitikerna Boel Godner (s), Eva Lofvar Konradsson (mp) och Staffan Norberg (v) skrev i LT den 25/7 2012, angående att Södertälje behöver en paus i flyktingmottagandet:

- Ännu kommer anhöriga till de irakier som flydde till Södertälje från 2003 och framåt.

Nio år efter ankomst ramlar det alltså fortfarande in "anhöriga", men än värre är att "ankaret" inte behöver ansvara för försörjningen av de "anhöriga" - vilka de nu är? - då lagen som infördes i april 2010, om egen försörjning och tillräckligt stor bostad, omfattar ytterst få*. Mellan april och juni 2010 beviljades 5 000 anhörigansökningar medan endast sjuttio (70) avslogs. Lagen om försörjnings- och bostadsansvar har så extremt många undantag att den absoluta majoriteten inte berörs alls av den (t.ex. de högaktuella somalierna). Med andra ord gäller the same procedure as every time: du betalar.

Prognoser i all ära; Migrationsverkets fantasiprodukter är t.o.m. sämre än SMHI:s väderprognoser. Dock kan vi förvänta oss än värre extremer gällande såväl det meteorologiska som det sociala, kulturella och politiska klimatet.

Var så säkra, mina vänner.

P.s.  En av Aftonbladets maniska extremister, Daniel Swedin, har fått upp ångan, och sysslar ånyo med demonisering och politisk förföljelse av sitt favorithatobjekt - Jimmie Åkesson. Men herregud, har ingen fattat hur sjuk Swedin egentligen är? Han är så sjuk, så manisk, fixerad, att han borde läggas in för lång och avancerad vård, avvänjning, där små skojiga piller i kulörta färger ingår i kosthållningen. D.s.

GP SvD 2 3 SR DN 2 RoD FT Fo AB 2 3

* Gäller om du som är svensk medborgare, eller har uppehållstillstånd här, med jobb och bostad vill ta hit en av Ullenhags "kärleksinvandrare" från t.ex. Thailand, eller annorstädes.

torsdag 26 juli 2012

Blomstrand, Billström och Sutherland

Nedräkningen kan börja... Det lär väl bara vara en ytterst kort tidsfråga innan tidningssidorna fylls med osannolik hatretorik och anklagelser om brott mot mänskliga rättigheter och diskriminering riktade mot den tillförordnade stadsdirektören Per Blomstrand. Säkert kommer någon att ta honom hårt i örat för att han uttalade i Svenska Dagbladet att de bulgariska bärplockarnas "mellanlandning" på Östermalm i Stockholm är olycklig.

Men, vad i herrans namn kan vara "olyckligt" med att några tusen bulgariska bärplockare vistas på Östermalm i Stockholm? Det är ju arbetskraft som är samlad där, vistas helt öppet, tillgänglig, sugen på att arbeta i Sverige. Per Blomstrand skall på sina bara knän tacka och ta emot, och genast sätta dem i arbete. Med det enorma arbetskraftsbehov vi har i Sverige så ser jag faktiskt inte problemet, och dessutom har vi något som heter "fri rörlighet". Blomstrands uttalande, samt de åtgärder som nu vidtas för att slippa bulgarerna, torde för övrigt rendera i en blixtvisit av Tobias "Riksgojan" Billström med åtföljande svåra efterräkningar. Per Blomstrand har nämligen generat Billström å det grövsta, eftersom Billström bara för en månad sedan satt inför House of Lords (Brittiska överhuset) kommitté för inrikes frågor, hälsa och utbildning och skröt över att alla arbetskraftsinvandrare, analfabeter som högutbildade, är välkomna till Sverige - och dessutom av alla svenskar.

Du bör avsätta tid för att höra och se Tobias Billström svara vid utfrågningen i House of Lords. Ämnet är Global approach to migration and mobility. En varning dock är att Billströms uttalande en bit in, om det unika, öppna, fria, toleranta och i princip omodererade medieklimatet i Sverige gällande invandringsfrågor, kan verka rätt provocerande för många. Särskilt för dem som känner till dels hur verkligheten ser ut och dels att endast 14% av svenskarna har förtroende för svensk media. Sämst i EU, för övrigt. Men nu är du förvarnad om att det kommer. Vill du hellre läsa utfrågningen kan du göra det i denna pdf.


.

Nedanstående klipp är utfrågningen den 20/6 2012 av Peter Sutherland, en mycket, mycket farlig man*, verksam i flera av världens största (globala) maktcentra, och i detta klipp kan du höra honom ordagrant säga om oss européer att:

- We still nurse a sense of our homogeniety and difference from others which is precisely what the European Union, in my view, should do it´s best to undermine.

- The world in which we are going to move, and increasingly are moving, is a multicultural world.

Observera att klippet börjar med en testbild med pipljud men videon startar efter några sekunder. Ljudåtergivningen är låg så för att få en tillfredsställande ljudnivå fick jag ha högtalarvolymen på max. Vid ett par ställen blir det tyst en kort stund och det är stycken som censurerats.

Vill du hellre läsa utfrågningen av Peter Sutherland kan du göra det i denna pdf. En intressant artikel om utfrågningen av Peter Sutherland i Daily Mail 24/6.

Sverige, Europa och världen går med stormsteg mot en ordning som jag definitivt inte gillar tanken på. Jag blir mer och mer fundersam över vems eller vilkas agenda som styr över Sverige, EU och stora delar av övriga världen.

SvD 2 3 4 5 6 7 8 DN 2 AB 2 SR 2 FT

P.s. Jag funderar faktiskt på att ringa till Angela Merkel och fråga hur hon mår, och om hon har tänkt ha någon semester i år. Jag tänkte föreslå att ett par - tre veckor på det soliga Sicilien kunde vara hälsosamt och stärkande  ;-) D.s.


* Information om Peter Sutherland kommer att läggas upp under fliken Dokument.

lördag 21 juli 2012

EU: agenter, glass och valfläsk

Ett pressmeddelande från EU-kommissionen aviserade att intressanta resultat fanns att tillgå i den senaste rapporten från Eurostat. Ett studium av densamma ger vid handen att det börjar bli rätt trångt i ganska många av länderna i såväl EU-27 som EFTA. Vi tar en titt på hur många procent av befolkningen i respektive land som utgörs av utrikes födda, d.v.s. födda i ett land utanför EU.

EU:s 27 medlemsstater

Estland: 14,8*, Lettland: 13,4*, Cypern: 10,6, Slovenien: 10,1, Sverige: 9,6, Österrike: 9,2, Spanien: 9,1, Nederländerna: 8,5, Grekland: 8,3, Tyskland: 7,9, Frankrike: 7,9, Storbritannien: 7,9, Belgien: 7,8, Danmark: 6,4, Italien: 6,0, Portugal: 5,6, Luxemburg: 5,6, Litauen: 5,4*, Malta: 3,6, Finland: 2,9, Irland: 2,7, Tjeckien: 2,5, Ungern: 1,5, Polen: 0,8, Bulgarien: 0,7, Rumänien: Ingen uppgift, Slovakien: ingen uppgift.

EEA- och EFTA-länder som ingår i rapporten

Liechtenstein: 41,4, Schweiz: 9,9 (enbart EFTA), Norge: 6,8, Island: 3,7.

Norge har en speciell relation till EU; man kan säga att de har ett slags partiellt medlemskap och det kan du läsa om här och här.

* Vad gäller framför allt Estland och Lettlands befolkning så består den av en stor andel medborgare och statslösa från forna Sovjet. Även Litauens befolkning utgörs av en viss andel av dessa personer.

Turkiet har slutligen, med förbehåll, gått med på att återta sina egna medborgare, vilka avvisats och framgent kommer att avvisas/utvisas från EU. I utbyte ser Turkiet fram emot EU:s upphävande av visumtvånget för turkiska medborgare som önskar resa in i EU. Håll i hatten, europeer, nu lär det bli åka av.

Vladimir Putin gnuggar händerna åt att finanskrisen urholkat och försvagat det internationella ledarskapet i EU, Japan och USA. Putin har påtalat att han vill ha upprättat ett frihandelsavtal mellan Ryssland och EU, samt att EU upphäver visumtvånget för ryska medborgare som önskar resa in i EU. Putin har även infört en ny lag som stämplar utländskt finansierade organisationer som utländska agenter. Kanske bäst att den svenska regeringen raskt ser över finansieringen av de ryska nätaktivisterna innan Putin skickar sin röda armé på oss.

Tyskland har, inte helt oväntat, sina egna särregler inom EU. Madame Cecilia Malmström har inga invändningar mot att Tyskland utökar den redan etablerade mobila och fasta kameraövervakningen längs gränsen mot Nederländerna. Enligt uppgifter stoppar och genomsöker Tyskland även mellan 30 och 40 procent av alla inresande bussar, med följd att många bussresenärer missar sina anslutningsflyg och -tåg. EU beordrar dessutom bussbolagen att ersätta passagerarna för de kostnader och extrautgifter de drabbas av i samband med att de missar sina anslutningar.

EU-kommissionen är sur för att Italien och Grekland har ett bilateralt avtal gällande invandrare, upprättat före Schengenavtalet. Det fiffiga avtalet ger Italien och Grekland rätt att skicka tillbaka invandrarna till varandra, så färjorna går i skytteltrafik mellan länderna och de oönskade passagerarna hinner i praktiken inte kliva i land innan de skeppas iväg igen. Skepp ohoj!

Den Haag-baserade polisiära organisationen Europol avslöjar att den sprängt ett ungerskt kriminellt nätverk specialiserat på insmuggling av illegala invandrare till EU. De illegala kommer huvudsakligen från Pakistan, Afghanistan, Turkiet och Palestina.

Europaparlamentet har beslutat om instiftande av Europeiska dagen för hantverksmässigt tillverkad glass. Den 24 mars är vikt för firandet av detta. Själv viker jag 365 dagar om året för firandet av världens mest irrationella och vettlösa parlament.

Skämsrapporterna gällande EU:s svarta får - Bulgarien och Rumänien - kommer så småningom att läggas upp under fliken Dokument. Som av en "händelse" försvann såväl de politiska som de tekniska rapporterna, men de lär återkomma inom kort. (Rapporterna är nu inlagda under fliken!)

EU-kommissionen utlyser en tävling för alla fotointresserade medborgare. Ge dig ut och fotografera ett EU-projekt, och om du har tur kan du vinna en kamera värd 1 000 euro samt en Brysselresa för två. Mitt förslag är att du skickar in en satellitbild över EU-27 då det är det största, mest dåraktiga EU-projekt man kan tänka sig.

Francois Hollande tvingas äta härsket valfläsk och ligger risigt till då han i besparingssyfte tagit bort skattelättnaderna för fransosernas övertidsarbete med förklaringen att åtgärden inte skapar några jobb. Oppositionen i Frankrike anklagar Hollande för att medvetet ha ljugit i valrörelsen när han sade att ingen åtstramningspolitik skulle föras.

DN 2 3 4 SvD 2 3 4

onsdag 18 juli 2012

Billiga förbrukningsartiklar

En våldtäktsvåg har svept över Sverige, minst 21 (kända) våldtäkter begicks på blott tre dagar, och dessa vansinnesdåd renderar knappt i en rad eller uttalande i svensk media. Vad man däremot smetar ut över sidorna är regeringens mesta icke-ministrars vurmande över "kärleksinvandrare", att det svenska sommarljuset krånglar till ramadan, PSG:s Zlatan-förvärv, Rausing-affären, mordet på fembarnsmamman i Malmö, oron i Mellanöstern, romernas utsatthet, men framför allt handlar det om Syrien, Syrien och åter Syrien.

Vad man däremot inte smetar ut över sidorna eller talar om nu heller är det jag bl.a. skrev om i januari, i blogginlägget Significant rise in Sweden. D.v.s. att Sverige redan år 2008 tog VM-silver i våldtäktsligan, alltså var tvåa i världen med 53,2 antal våldtäkter per 100 000 invånare. Guldmedaljör år 2008 var Lesotho i södra Afrika med 91,6 per 100 000 invånare. Men i Europa är Sverige i alla fall vinnare av guldmedaljen i våldtäktsligan.

Enligt det av Riksrevisionen starkt ifrågasatta desinformationscentret BRÅ anmäldes år 2011 17 100 sexualbrott, varav hälften klassades som sexuellt ofredande eller blottning. Vem som "klassade" brotten och var man drar gränsen för det ena eller andra framgår givetvis inte. Vi tar en titt på kurvan över antalet våldtäkter för åren 2000-2011, med reservation för desinformationscentret BRÅ:s mörkläggning av faktiska siffor samt att mörkertalet ligger på mellan 80 och 90% (se inlägg).

Källa: SVT:s Brottspejl


Vi tar därefter en titt på nettomigrationen för 1 januari 2011 (se även Nettomigration - en jämförelse).


 Källa: Indexmundi

Notera vad som händer med graferna runt 2003 till 2005. Mer behöver inte sägas då var och en kan se själv.

Det vore inte för mycket begärt att de svenska kvinnoorganisationerna åtminstone skulle uttala sig om hur de upplever att Sverige innehar silver- respektive guldmedalj i våldtäktsligan, men de har inte tid. Svenska kvinnoorganisationer är nämligen fullt upptagna med att verka för demokrati, fred och frihet bl.a. i tredje världen och Mellanöstern.

Politikerna intresserar sig, inte helt överraskande, föga för svenska våldtäktsoffer. Stefan Löfven dök upp i Expressen i veckan och agiterade för 50 miljoner till Syriens barn, men inte ett ord om våldtäkter. Gudrun Schyman (FI) sticker i dag fram hakan i Aftonbladet och argumenterar om kvinnolöner, men inte ett ord vare sig om våldtäkter eller att FI propagerar för ytterligare en flyktingamnesti. Carl Hamilton (fp) fortsätter att debattera i Expressen för skapandet av en alliansmastodont i syfte att bibehålla makten, men inte ett ord om våldtäkter. Erik Ullenhag och Nyamko Sabuni kuttrar som sagt om kärleksinvandrare, men inte ett ord om våldtäkter. Inte ens psykolog-wannabeen, Fredrik Reinfeldt, som är så intresserad av människor nämner våldtäkter med ett enda ord.

Sverigedemokraterna verkar ha åkt på semester då partiet inte ens gått ur med ett fördömande pressmeddelande som stöd för våldtäktsoffren. Inte heller SD:s kvinnoförbund har bemödat sig med ett pressmeddelande eller en kommentar som stöd till offren. Men SD:s kvinnoförbund intresserar sig inte alls för svenska kvinnor då även de lagt tyngd och fokus på s.k. hedersvåld. Precis som Carin Göthblad, Leif GW Perssons favoritsnut, vilken som bekant skall leda regeringens storsatsning gällande s.k. hedersvåld.

De som däremot tar sig ton och manar till manifestation är så kallade "anti-rasister", vilka går ut i starkt försvar av den så kallade mångkulturen och i vanlig, illitterat ordning, går till storms och spyr hat och öser tyckanden över alla som ifrågasätter invandringspolitiken, straffrabatterna och alla vettlösa frikännanden av kulturberikande våldsverkare och väldtäktsmän. De bemöter fakta med tyckanden, hot och våld, ivrigt påhejade och framlyfta av svensk media.

Svenska kvinnor ses uppenbarligen numera som billiga förbrukningsartiklar, förnödenheter, som skall tillhandahållas de kulturberikande invandrarmännen. Den svenska kvinnan är mindre värd än en använd, kladdig papperstallrik eller använt toalettpapper. Hon används och kastas. Ingen bryr sig.

Jag håller media och politiker till 100% ansvariga för den negativa utvecklingen i Sverige och för alla kriminella handlingar begångna av invandrare och flyktingar. Likaså håller jag media och politiker till 100% ansvariga för all form av hat, våld och extremism riktad mot den del av befolkningen som är hederlig, demokratisk och som vill ha en öppen debatt.

För övrigt anser jag att riksrätten skall återinföras.

DN 2 3 4 5 6 7 8 9 DA SvD 2 3 4 5 AB 2 3 FT 2 SR 2 3 4 5 6 DN 2 3 4 5 6 7 8 SvD 2 AB SR 2 3

onsdag 11 juli 2012

Förbannade feminister

Korvreklam kan uppenbarligen utlösa de mest säregna reaktioner, och den mest löjeväckande står de förbannade feministerna för. Dessa grovt hycklande fundamentalister går formligen i taket och kacklar som vore det Jerusalems förstörelse som inträffat.


Gudrun Schyman (FI), som förutom att kräva flyktingamnesti,
hävdar att bl.a. korvreklam är könsförtryckande.

Bildkälla: Aftonbladet


Var befann sig de förbannade feministerna när diskussionerna och debatten tog fart om gruppåldtäkten av Viktoria, som begicks på Migrationsverkets asylboende i Mariannelund? Den värsta våldtäkt som begåtts i Sverige. Jo, de befann sig utrikes, dit de flydde för många år sedan när problemen blev oöverstigliga, ohanterliga i Sverige. När våldtäkts- och överfallskurvorna pekade spikrakt uppåt - då drog de till tredje världen, de gapiga krukorna till feminister.– De våldtog på alla sätt man kan våldta någon, säger Viktoria tyst.

Källa: AftonbladetFör övrigt kanske det inte är någon slump att just Mariannelund drabbats av våldsamma översvämningar. Det kan vara ett tecken på att Herren sett att ondskan i Sverige är stor. Vem vet, kanske är det inledningen till syndafloden.

. . . eller så beror det på något så världsligt som att regeringen prioriterar invandring istället för civil beredskap.AB 2 DN 2 3 SR SvD FT

söndag 8 juli 2012

Påfyllning länsvis

Länsmottagna asylsökande januari-juni 2012

Redovisning länsvis samt den kommun som tagit emot flest i antal

Östergötland   284
Linköping  68

Örebro län   226
Örebro  80

Västra Götalands län   877
Göteborg  308

Västmanlands län   216
Västerås  49

Västernorrlands län   268
Sundsvall  106

Västerbottens län   259
Skellefteå  72

Värmlands län   213
Karlstad  38

Uppsala län   154
Uppsala  71

Södermanlands län   266
Eskilstuna  145

Stockholms län   676
Stockholm  283

Skåne län   665
Malmö  250

Norrbotten   230
Boden  44

Kronobergs län   178
Växjö  61

Kalmar län   205
Kalmar  59

Jönköpings län   223
Nässjö  69

Jämtlands län   174
Bräcke  57

Hallands län   61
Halmstad  17

Gävleborgs län   327
Gävle  64

Gotlands län   5

Dalarnas län   221
Falun  36

Blekinge län   155
Karlskrona  71

Totalt   5 883


Tio i topp
AFGHANISTAN: 1 771
SOMALIA: 1 043
ERITREA: 719
IRAK:  501
STATSLÖS: 361
IRAN: 263
SYRIEN: 233
ETIOPIEN: 107
RYSSLAND: 89
SUDAN: 72


Redovisningen gäller asylsökande och deras anhöriga. Samtliga försörjs via skattemedel genom Försäkringskassan, s.k. etableringsersättning, -stöd och bostadstillägg. Se under fliken Du betalar.

Källa:
Migrationsverket

           

lördag 7 juli 2012

Fem frågor och en Elefant

I dag listar Jens Kärrman på DN fem frågor som socialdemokraterna måste svara på, och de rör 1) huruvida sossarna skall regera singel eller i registrerat partnerskap om de vinner valet eller ej 2) ekonomin och skatterna 3) vinster i välfärden eller inte 4) jobben, och 5) en hypotetisk lojalitets- och gillandefråga.

Vad Jens Kärrman egentligen syftar på i den femte frågan är outtalat, men läser man mellan raderna tycker jag mig skönja ett ifrågasättande om vilken hållning Löfven, och partiet, intar gällande de asyl- och invandringspolitiska frågorna. D.v.s. samma politikområde som Kjell-Olof Feldt uttryckte oro över senast i april (se Löfven, Billström och farbröderna) när han var inne på finansieringen av välfärden, pensionärerna och finansieringsunderskottet.

En som däremot inte räds att släppa fram Elefanten i debatten är kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm, Göran Dahlström (s). Låt vara att han använder sig av det billiga tricket att nyttja Sverigedemokraterna som ett "alibi" för att motivera insläppet, det är ju så pass nytt och ovant för socialdemokraterna det här med att utnyttja sin yttrandefrihet. Alla är vi ju barn i början.

- Frågor som rör migration och ­integration måste tas upp och diskuteras på ett öppet, ärligt och förtroendefullt sätt i dialog med invånare och väljare.

Alldeles riktigt, Göran Dahlström. Dock är du, som den demokrat du anser dig vara, väl sent ute med uppropet. Efter årtionden av samfälld politisk och samhällelig stigmatisering och förföljelse av invandringskritiska kan du inte räkna med att bli tagen på allvar. Invandringspolitiken har övertagits av ett flertal andra aktörer, vilket är en konsekvens av stigmatiseringen. Och kanske är det lika gott som sker, en gång för alla.

- Hur kan vi i Sverige på bästa­ sätt bidra till att flyktingar och invandrare kan fly från krig och förtryck och börja ett bättre liv i vårt land?

Genom att inse att FN och ILO har rätt i sina respektive rapporter, vilka bekräftar att vi som invandringskritiska demokrater haft rätt i årtionden. Enligt FN och ILO är över 85% av alla migranter ekonomiska migranter och endast 10-15% är flyktingar. Att Europa och de övriga utvecklade ekonomierna inte mäktar med massinvandringen bekräftas också i rapporterna.

Din bedömning, Göran Dahlström, att vi inte kommer att klara integrationen är sent påkommen. Ingen har klarat den, ingen, inte EU heller, kommer att klara den. Men de envetna, långdragna försök som gjorts och fortsätter att göras har skett på bekostnad av den europeiska integrationen. Den avstannade för länge sedan och det vi ser är en allt skarpare divergering, och en gigantisk bov i det dramat är massinvandringen vilken resulterar i särskilda hemliga avtal med tredjeländers regimer, tyska särlagar för hårda gränskontroller, migranter som kastas fram och tillbaka mellan Italien och Grekland, och migranter, oaktat vilken typ, utsätts för fysiskt våld.

Tolka tecknen för vad de är, Dahlström. Europas och Sveriges folk säger samfällt att det räcker nu och drar du fram rasistkortet är du bara att beklaga. Då har du ingenting begripit, du heller.

Elefanten i rummet säger att:
  • invandringen skall stoppas omedelbart
  • asylsökande skall ges en korrekt prövning utifrån gällande asyllagstiftning
  • utländsk arbetskraft skall ej tillåtas rekryteras förrän den svenska marknaden är avscannad
  • illegala invandrare skall omedelbart lämna Sverige
  • invandrare och asylsökande som dömts för brott skall utvisas
  • TUT, temporära/tillfälliga uppehållstillstånd, skall alltid utfärdas först
  • språkutbildning skall inledas omedelbart efter ankomst
  • vi skall satsa på assimilation istället för integration.

Stefan Löfven, mitt i det politiska rummet, säger ingenting han. Måntro tigandet har med Löfvens Expo-pakt att göra? D.v.s. den politiska förföljelse och kartläggning av "oliktänkande" som Stefan Löfven och Robert Aschberg sjösatte.

P.s. Apropå funderingar kring lämpligheten i politikernas och medias veckolånga partajande ihop, kan bara tilläggas att Almedalsveckan är en kopia av karnevalen i Venedig, vilken har en lång historia. D.s.


DN 2 3 4 5 6 7 AB 2 SvD 2 3 4 5 6 7 8 FT SR 2 3 4 5 6 DA

fredag 6 juli 2012

961% - och alla behövs, Fredrik?


- Alla människor och alla jobb behövs, säger Sveriges farligaste man i sitt Almedalstal.

Att alla jobb behövs råder det nog knappast någon tvekan om, men att alla människor som gör entré i Sverige skulle behövas är en myt värre än Ullenhags.

Under dagen i dag har jag roat mig med att studera Migrationsverkets statistik för första halvåret i år, d.v.s. januari - juni 2012, och att alla hittills inkomna medhjälpare inom bl.a. getskötsel, fiske och trädgårdsarbete överhuvud taget skulle göra annat än att uppbära livslång bidragsförsörjning, först i form av ett par års olika etableringsstöd, och därefter socialbidrag är inte en utopi - det är värre.

Hittills har för årets första sex månader 57 811 uppehållstillstånd och -rätter beviljats. Av dessa är blott 4 530 asylsökande. Men däremot har 5 240 uppehållstillstånd beviljats för medhjälpare inom jordbruk, fiske, trädgård och skog. Jämfört med samma period föregående år är det en ökning av denna "yrkeskategori" med 961%. Känn på den en stund...

Alla behövs, säger Fredrik Reinfeldt, samtidigt som ILO hävdar att de utvecklade ekonomierna som belastats oerhört av massinvandringen, har en så extremt snabb och hög tillväxt av befolkningen i arbetsför ålder, i kombination med utebliven jobbtillväxt, att det är helt omöjligt att absorbera den arbetslösa befolkningsmassan (se 50 miljoner jobb och en skuldkris).

- På en globaliserad arbetsmarknad handlar det om att attrahera kompetensen, säger Riksgojan Tobias Billström på Newsmill.

Vänligen definiera kompetens, Billström, och förklara sedan varför regeringen avfärdar bl.a. OECD:s svidande kritik av Sveriges massimport av outbildad arbetskraft.

Vi kan för övrigt konstatera att Schlingmanns ordsmileys gäller hela Alliansen och inte bara Nya Moderaterna. Sur smiley för ordet invandrare, vilket betecknar majoriteten av alla inkommande, och lycklig smiley för ordet asylsökande, vilket betecknar minoriteten av alla inkommande.

- De som arbetar blir färre. Men de måste försörja allt fler.

Nejnej, låt dig inte luras av Framtidskommissionens förrädiska fras. Den hotfulla formuleringen syftar givetvis på den oerhörda belastning som inom kort kommer att knäcka Europa. Javisst, pensionärerna så klart. Dessa oönskade, kostsamma, onyttiga, tungrodda, omvårdnadskrävande och besvärande människor som man helst av allt vill avrätta i morgon dag. Och så lär det bli, enär det är Sveriges farligaste man, Fredrik Reinfeldt, som är ansvarig skarprättare för den tuffaste av  Framtidskomissionens fyra utmaningar: Den åldrande befolkningen.

Säg adjö till mor och far, till mor- och farföräldrar, till övriga äldre anhöriga och kära vänner. Ullenhags bostadsartilleri ledde till en ny metod att på ett snyggt och acceptabelt sätt avliva våra gamlingar; man tvångsförflyttar dem från deras hem och tar ifrån dem trygghet och lugn. Vad fan är några hundratusen skraltiga gamlingar i jämförelse med Reinfeldts armé i form av den invandrade bidragsöverklassen - platt intet. Bunt ihop dom och slå ihjäl dom bara.

- Du är så tyst, Stefan Löfven. Jag utgår ifrån att du är nöjd med att Fredrik Reinfeldt behandlar dina gamla, trogna kärnväljare sämre än EU tillåter att man behandlar boskap. Men se upp med den stora väljarskaran i norra Norrland; de lär inte bli glada nu när det avfolkningsdrabbade inlandet skall invaderas av Fredriks invandrade bidragsarmé, och bli försörjda av de kvarvarande folkpensionärerna i norr.

För övrigt anser jag att riksrätten skall återinföras.


P.s. En varm applåd till de rakryggade finländarna för att de sätter ned foten och vägrar betala andra euroländers skuldberg. D.s.

DN 2 3 4 AB 2 SvD 2 SR 2 3 4 5

tisdag 3 juli 2012

EU, Mellin, Bergström och förtroendet

Vi har nyligen kunnat ta del av resultatet från EU-kommissionens undersökning att svenskarnas förtroende för journalister och för sanningshalten i svenska medier är sämst i hela EU. Inget land kom i närheten av de låga siffror som uppvisades från Sverige. Trovärdigheten är lika med noll, och det anser jag tyder på att Sveriges farligaste man, Fredrik Reinfeldt, har fullständigt fel om medborgarna. Svenskarna varken sover eller är efterblivna. Snarare är de både nyktra, vakna och tämligen normalbegåvade.

Minns ni Stina Dabrowskis och Erik Fichtelius utfrågning av Bo Lundgren (m) inför valet 2002? Ja, just det, den skandalöst oprofessionella "utfrågningen" som spårade ur till ett rent anfall. Det var framför allt Dabrowski som gick till våldsam attack och Lundgren blev utskälld, avbruten, kritiserad och verbalt misshandlad. Det var ett av de värsta övertramp jag sett sändas i televisionen någonsin och oförmågan att skilja på sak och person, på privat roll och yrkesroll stod i blixtbelysning. Programledarna och tillika utfrågarna betedde sig fullständigt vettlöst illa mot Bo Lundgren.

I går kväll såg jag via Avpixlat K-G Bergströms och Lena Mellins s.k. "utfrågning" av Jonny Skalin (sd),  i Europahusets seminarieserie "Vägval Europa" i Almedalen. Det var en ytterst sorglig och i högsta grad oprofessionell historia som dominerades av en oerhört otrevlig, arrogant och pinsamt okunnig K-G Bergström och som avslutades med den lika okunniga Lena Mellins högst personliga åsikt om att hon anser att Sverigedemokraterna har "fel i den här frågan".

Förutom att de båda utfrågarna uppträdde på det mest klandervärda sätt uppvisade de en skrämmande okunskap och beklagansvärd naivitet gällande EU-politiken. Varken Mellin eller Bergström tycks ha fattat att en majoritet av alla riksdagsbeslut (samt kommun- och landstingsbeslut) som fattas i Sverige har upphovsman EU. Ingen av dem har alltså tagit in det faktum att det inte finns någon inrikespolitik, annat än i vad som kan betecknas som icke-frågor (legalisera incest (s), lägre moms på väskuthyrning, gratis cykelparkeringar (mp), m.m. m.m.).

Värst av allt är att varken Mellin eller Bergström efter nio år har begripit att resultatet av den folkomröstning som hölls i Sverige 2003, om eurons införande, inte är relevant. Euron kommer att införas i Sverige, vare sig vi vill det eller inte, när vi så uppfyller konvergenskriterierna. D.v.s. när politikerna väljer att knyta kronan till mekanismen ERM2, alltså euron. Att Sverige inte ingår i valutaunionen innebär dock inte att vi styr över den ekonomiska politiken; valutaunionen är bara en del av det som ingår i EMU, och Sverige är med i de övriga delarna som ingår, som t.ex. stabilitets- och tillväxtpakten samt att följa EU:s direktiv om koordination av den ekonomiska politiken i EU-länderna. Med andra ord förstår du då att den folkomröstning som ffr.a. folkpartiet ropar efter enbart syftar till att känna åt vilket håll vinden blåser; alltså om det är läge för politikerna att knyta kronan till euron eller om de skall vänta ett tag till.

När dagen E(uro) infaller kommer antagligen våra svenska politiker att göra som vanligt, skylla på att "EU" tvingar oss, men då vet du, folkomröstning(ar) och andra skendemokratiska akrobatkonster till trots, att det redan var bestämt i och med att Sverige inte begärde något undantag i EU-fördraget.

Vi som hämtar och tar del av fakta, nyheter och information från EU:s olika organ, övriga europeiska medier och regeringars hemsidor m.m. vet hur det förhåller sig med den europeiska och "svenska" politiken och spelet bakom. Så, att svenska medier har det absolut lägsta förtroendet är verkligen inte konstigt, utan helt normalt.

- Och, 30-talslösningarna på den ekonomiska krisen kommer att fortsätta i form av åtstramningar och nedskärningar. Det enda "moderna" greppet är bankernas ymnighetshorn. Lösningarna bestämmer, som sagt inte Sverige över, utan EU.

And that´s it, folks.
DN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SvD 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 AB 2 3 4 5 SR 2 3 FT