onsdag 27 juni 2012

Monetär mardröm á la Merkel

Jag noterade i dagens Expressen att Stefan Löfven (s) är vid liv, för övrigt på studiebesök i USA, och nu tycks ha klarat av kurs 1 A i grundläggande finanshistoria. I artikeln Så skall bankerna räddas  uttalar sig Löfven om det orimliga i att den finansiella sektorn hänger sig åt så huvudlösa spekulationer att industrin riskerar att drabbas av total kollaps och braka rätt i backen. Som "lösning" på problemet presenteras i vanlig ordning att man måste "se över" vad som kan göras för att "stärka" banksektorn, göra den mer "stabil".

Han har rätt Löfven, men det är alldeles åt helvete för sent att komma med det nu, när bankernas orgier sedan bra länge lämnat och lämnar sina obehagliga visitkort mest överallt. Det pågår, som vi alla vet, en Merkelsk mardröm som i korthet går ut på att återupprepa de misstag som begicks i samband med 1929 års finanskrasch med efterföljande världsdepression. Då, som nu, handlade det om en privat finanskris som övergick till att bli en offentlig skuldkris, och Merkel kör samma taktik nu som man gjorde 1929, med ett undantag: den här gången skall bankerna räddas från att gå omkull. Därav ett ymnighetshorn som saknar motstycke i den grekiska mytologin, och får det svenska riksbanksemblemet att te sig som ett perverst skämt.

Sedan i december 2011 har Europeiska centralbanken (ECB) lånat ut den svindlande summan av, håll i er mina vänner, ettusen miljarder euro (Spaniens 100 mde ej medräknade) till privata banker i Europa. Beloppet är så orimligt att det inte går att föreställa sig, och summan ter sig än mer perifer när den anges i euro. För att få ett hum om hur mycket ettusen miljarder euro är i svenska kronor fick jag ägna icke försumbar tid på att leta mig fram till en valutaomräknare som klarade så stora tal, och slutligen landade jag på Swedbanks hemsida. Så här mycket pengar har ECB lånat ut till de europeiska bankerna under mindre än sex månader:

8 467 499 999 999 SEK

. . . och jag dristar mig något våghalsigt även till att uttrycka summan med bokstäver:

Åtta biljoner fyrahundrasextiosju miljarder fyrahundranittionio miljoner niohundranittioniotusen SEK.

Om bankerna kommer att klara sig? Tveksamt. ECB har nämligen inte villkorat hur eller vad bankerna får använda pengarna till, så med andra ord fortsätter de vilda spekulationsorgierna och industrin får fortsätta att hålla i hatten. Och vi med.

DN 2 3 4 SvD 2 3 4 5 AB SR 2 3 4 FT SvD DN SR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar