tisdag 12 juni 2012

Integrationsskåpet

De politiska flirtarna med invandringskritiska medborgare poppar upp som svampar efter regn. Somliga flirtar med postmodernistiska lösögonfransar (här och här) medan andra flirtar med andra, mer naturliga tillgångar. Den senaste höftvickningen Språk nyckeln för lyckad integration presenteras på Folkpartiets  hemsida samt via en odebatterbar debattartikel i DN.

Folkpartiets nya integrationspolitiska program har en air av hårdare tag, ordning och reda samt ger en tydlig signal om var skåpet skall stå. Men, trots att beslagen glimmar vackert av svensk mässing skall vi vara helt på det klara med att integrationsskåpet är byggt av politiskt virke och inte av svenskt.

Integrationsskåpet innehåller åtta lådor, lönnfack oräknade, och jag avser att dra ut dem en efter en här nedan och gå igenom innehållet.

Översta lådan:

Sverige ska vara ett öppet och tolerant land. I ett Europa som sluter sig allt mer och där främlingsfientliga rörelser är på frammarsch måste vi stå upp för att vi välkomnar invandring och globalisering.

Kommentar:
1. Sverige och svenskarna har varit och är fortfarande ett av de mest öppna, toleranta och generösa land och (icke existerande) folkslag i världen. Därom råder ingen tvekan, vare sig inom eller utom Sveriges gränser. Men någon gång räcker det.

2. De s.k. främlingsfientliga rörelser som växt fram i Europa är ett resultat av att det för varje handling finns en motsatt reaktion. Ännu så länge är dessa rörelser små och i mycket klar minoritet, men de är helt klart växande. Dock är det helt och hållet upp till de europeiska politikerna att avgöra huruvida de skall bli fler och större än i dag eller ej. Så länge man konsekvent och medvetet går emot den europeiska folkviljan - att minska/stoppa invandringen - skall man tala tyst om eventuell "främlingsfientlighet".

3. Apropå arbetskraftsinvandringen så medger Cecilia "Multikulti" Malmström på ett seminarium anordnat av European Voice den 31/5 att det inte finns något behov av invandrad arbetskraft i Europa i nuläget. Mitt tillägg är att det inte behövs vare sig nu eller i framtiden.

Låda 2:

Krav på motprestation för bidrag. För den som har arbetsförmåga men är beroende av försörjningsstöd/socialbidrag ska ett aktivitetskrav införas.

Kommentar:
Det finns ett inbyggt problem med en eventuell motprestation för att erhålla socialbidrag. I Sverige har vi inget språkkrav för vare sig uppehållstillstånd eller medborgarskap, och så länge språkhinder är ett giltigt skäl (punkt 9 i denna bilaga) att undslippa arbete/sysselsättning, och som berättigar till livslång försörjning genom socialbidrag kan man fråga vad den "motprestationen" skulle bestå av.

Jämför detta med de benamputerade svenskar som nekas sjukersättning, bilstöd etc. med motiveringen att avsaknaden av ben "inte kan anses bestående". Dock skall språkhinder uppenbarligen även i fortsättningen anses som "bestående" (se nedan).

Dessutom utgör detta förslag ytterligare en belastning på kommunerna och deras redan hårt ansträngda skattebetalare.

Låda 3:

Slopad ersättning för den som tackar nej till jobb. För att öka incitamenten för den nyanlände föreslås att etableringsersättningen ska tas bort eller trappas ned om den nyanlände tackar nej till ett arbete, oavsett var i landet jobbet finns.

Kommentar:
För arbetslösa, som betalar sin egen arbetslöshetsförsäkring, gäller följande regler enligt Arbetslöshetskassornas samorganisation:

Arbetslöshetsförsäkringen är inte en yrkesförsäkring. Det innebär att du inte har rätt att kräva att få ett arbete inom ett visst yrkesområde. Du har inte heller rätt att begränsa ditt sökområde geografiskt.

Har du inte mycket starka skäl till varför du inte sökte eller tackade nej till ett arbetserbjudande, riskerar du att arbets­löshetskassan beslutar om nedsättning (minskning) av ersättningen eller att din ersättningsrätt upphör. Det är arbetsgivaren som avgör om du är lämplig för arbetet oavsett dina tidigare er­farenheter.

Första gången ett avvisande sker minskas dagpenningen med 25 procent. Om du en andra gång inom samma ersättningsperiod avvisar ett erbjudande, sätts dag­penningen ned med 50 procent. Vid ett tredje avvisande inom samma ersättningsperiod upphör ersättningsrätten.

Om etableringsersättningen slopas eller sänks övergår ansvaret helt enkelt till kommunerna och socialbidragsplånboken. Etableringsersättningen är statligt utbetalade skattepengar och socialbidragen är kommunalt utbetalade skattemedel.

Låda 4:

Yrkespraktik för nyanlända. Det är fortfarande alldeles för få nyanlända som har en praktikplats. För att öka möjligheterna och skapa fler praktikplatser ska en handledarersättning för den som tar emot nyanlända på praktik under etableringstiden införas.

Kommentar:
1. Det är naturligtvis besvärligt att få en praktikplats om man inte har språkkunskaper. Avsaknaden av vilja, intresse och behov skall inte heller negligeras. Språkhinder = socialbidrag.

2. Och här tar man till det klassiska knepet att muta arbetsgivarna. Vilken muta i ordningen det är vid det här laget har jag tappat kontrollen över.

3. Ansvaret för yrkespraktiken läggs på de redan hårt belastade kommunerna.

Låda 5:

Avskaffa den retroaktiva föräldrapenningen. Föräldraförsäkringens konstruktion har kommit att bli en fälla för många utrikes födda kvinnor som kommer till Sverige med barn i förskoleålder. Föräldraförsäkringen bör förändras så att det retroaktiva inslaget inte hindrar utrikes födda kvinnor från att delta i arbetsförberedande insatser och studier i svenska.

Kommentar:
Jag har svårt att tänka mig att programmakarna skulle sakna insikter om att barn och konstant barnafödande är en mycket pålitlig försörjningsmodell som knappast någon av kvinnorna eller deras män ser som en "fälla".

Låda 6:

Bättre stöd för anhöriginvandrare att komma i jobb.

Kommentar:
Ytterligare en belastning för redan hårt belastade svenska kommuner. Minimikravet skall vara att en anhöriginvandrare ska kunna försörja sig själv från första dagen i Sverige, eller är garanterad försörjning av den redan etablerade anhöriga.

Låda 7:

Svenska med fokus på jobb. Svenska språket är en av nycklarna in i det svenska samhället. Därför vill Folkpartiet ha ett språkkrav för medborgarskap.

Kommentar:
Språkkrav för medborgarskap låter förstås rejält och verkar vara ett riktigt krafttag, men med tanke på att de som beviljas medborgarskap bara rör sig om omkring 25 000 till 30 000 personer per år är det inget att hurra över. Språkkravet skall givetvis omfatta alla som beviljas asyl och uppehållstillstånd, inte bara utgöra en droppe i havet.

Beviljade asylansökningar 2011: 9 088
Beviljade uppehållstillstånd 2011: 93 134
Beviljade medborgarskap 2011: 29 678

Beviljade medborgarskap 2012: 29 920 (året räknas 2011-06-06 t.o.m. 2012-06-04)

Se Du betalar

Låda 8:

Krav på yrkespraktik ihop med SFI. Nyanlända som läser svenska på SFI ska också oftast genomföra yrkespraktik. SFI bedrivs ofta med ett mindre antal lektion (!) i veckan.

Kommentar:
Även detta blir kommunernas ansvar. D.v.s. de kommuner som redan dragit ned och in på det mesta för att försöka hantera massinvandringen, och som nu ordnar låtsasarbeten för att kunna skyffla över invandrarna från den gravt underskottsdrabbade socialbidragsplånboken till A-kasseplånboken.
Antalet SFI-timmar har för övrigt dragits ned i många kommuner eftersom pengarna helt enkelt inte räcker till.

Well well, det vi säkert vet nu är att Folkpartiet kommer att ansättas från alla håll och kanter.  Upprördheten kommer att sakna gränser och vi vet att anklagelserna kommer att innehålla följande:

a) grumliga vatten
b) populistiskt utspel
c) sverigedemokratisk människosyn
d) spela högerextrema krafter i händerna
e) främlingsfientlighet
f) givetvis någonting med koppling till Breivik.

Och du, glöm inte att det här integrationsprogrammet är en folkpartistisk höftvickning, alltså inte ett regeringsförslag. Fp kommer att driva kraven i budgetförhandlingarna i höst då de vill driva igenom detta före valet.

Programmet i sin helhet här

SvD 2 3 4 DN 2 3 AB 2 3 4 EXP FT 2 3 SR 2 3 4 SVT MN FP ArB GP

3 kommentarer:

 1. och de säger inte minska på dessa 100tusen nya arbtslösa. vilket vore det rätta förslaget, dv stäng nu för anhöriga och andra som är den stora delen , dvs inte fn flyktingar somär så få.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Anonym! Jag håller med dig till 100%.

   Mvh
   Adderat

   Radera
 2. Politiker i allmänhet och folkpartister i synnerhet har alltid, och kommer alltid att vara rövslickande kappvändare. Fast numera ljuger dom så in i helvete dåligt, att endast de blinda och döva kan gå på skitsvamlet. Fast jag börjar på fullt allvar tro att det är valfusk som håller skithögarna kvar i dårhuset...Blodsven

  SvaraRadera