tisdag 8 maj 2012

Utbetalade socialbidrag januari-mars


Utbetalat stöd i form av a) etableringsersättning b) etableringsbidrag c) bostadsersättning ingår ej utan beslutas av Arbetsförmedlingen och betalas ut av Försäkringskassan.
Utbetalat stöd för ovan nämnda ersättningar år 2011, hela riket: 260 656 078 (1)

Klicka på månadsrubriken så kommer du direkt till kalkylbladet

JANUARI
Samtliga biståndshushåll hela riket: 114 997
Varav inrikesfödda hushåll:               56 646
Varav utrikesfödda hushåll
inkl. flyktinghushåll:                             58 351

Antal biståndsmottagare hela riket:  216 335
Varav inrikesfödda:                             65 186
Varav utrikesfödda:                             81 989             
Bortfall 17 kommuner
Totalt utbetalat belopp:                     797 419 000

Sjuhundranittiosju miljoner fyrahundranittontusen kronor

FEBRUARI.
Samtliga biståndshushåll hela riket: 117 967
Varav inrikesfödda hushåll:                58 820
Varav utrikesfödda hushåll
inkl. flyktinghushåll:                              59 133

Antal biståndsmottagare hela riket:  220 572
Varav inrikesfödda:                            67 571
Varav utrikesfödda:                            82 711         
Bortfall 10 kommuner
Totalt utbetalat belopp:                     844 107 000

Åttahundrafyrtiofyra miljoner etthundrasjutusen kronor

MARS     Uppdatering 2012-07-12
Samtliga biståndshushåll hela riket:  123 001
Varav inrikesfödda hushåll:                60 929
Varav utrikesfödda hushåll
inkl. flyktinghushåll:                           62 058

Antal biståndsmottagare hela riket:   230 038
Varav inrikesfödda:                             69 600
Varav utrikesfödda:                             86 662
Bortfall 11 kommuner
Preliminära siffror:                            874 141 000

Åttahundrasjuttiofyra miljoner etthundrafyrtioentusen kronor

JANUARI-MARS
Med bortfall första kvartalet 2012:   2 515 667 000

Två miljarder femhundrafemton miljoner sexhundrasextiosjutusen kronor


(1) För ytterligare information angående introduktionsersättning/etableringsstöd/övrigt se följande inlägg

Statlig siffertrix om socialbidrag
Avdragsjudas
Asyl asyl, SKL
Du betalar  (flik i blogghuvudet)


http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/manadsstatistikomekonomisktbistand
http://statistik.forsakringskassan.se/rfvexcel/etabers/etableringsersattning.xls

2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar