måndag 7 maj 2012

Ransoneringskort á la centern

Hans Dahlgren, mannen som föll som ett gruslass för alliansens nyliberala frihetsretorik och akutkonverterade från socialdemokrat till centerpartist, publicerar i dag debattartikeln Det är dags att börja ransonera välfärden på DN-debatt.

Hans Dahlgren är uppenbart besvärad av att kostnaderna för välfärden stiger och han menar att de finansiella utmaningar välfärdssystemen står inför kräver konkreta lösningar. De som drabbas hårdast av en icke fullt finansierad välfärd är "de mest utsatta", säger Dahlgren utan att gå för nära inpå vilka dessa de mest "utsatta" per definition skulle röra sig om.

För att motivera att den svenska välfärdskatastrofen alls lyfts upp i ljuset hänvisar Hans Dahlgren till att Sverige inte är ensamt om problemen, absolut inte sämst i klassen, utan att frågan är "het" i nästan alla OECD-länder. D.v.s. det är den pestsmittade och rödglödgade paradox som framför allt OECD-ländernas ledare kastar mellan varandra. Frågan som  alla skräckslaget undviker då den ofelbart kommer att explodera rätt i ansiktet på den som blir sittande med Svarte Petter-kortet.

I storstilad likhet med en majoritet av dem som säger sig kunna presentera lösningar på den svenska, och framför allt europeiska, välfärdskatastrofen inleder Dahlgren med att det givetvis inte bara finns en isolerad orsak till problemen - för att därefter uppehålla sig vid en isolerad orsak, den mest tacksamma myt som västvärlden någonsin uppfunnit - den åldrande befolkningen. Den mest explicita bekräftelsen genom tiderna på att man tillämpar Joseph Goebbels propagandametod Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning (se inlägget: Pensionärerna dyrare än krisen).

Det finns absolut ingenting som stödjer påståendena om att den åldrande befolkningen är ett ekonomiskt problem. Den idologisk-politiska myten, den grava vanföreställningen, den uppenbara lögnen, utnyttjas cyniskt i syfte att motivera den svenska och europeiska massinvandringen. Den katastrof som skall leda fram till det fulländade nyliberala helvete som man under decenniers socialistiskt mardrömsstyre drömt om att åstadkomma. Idén om det utopiska, frihetliga drömsamhälle man närt vid sin barm så länge.

Hans Dahlgren (c) avslutar med att lova att återkomma med förslag på ransoneringar av välfärden; naturligtvis efter att han i eldskrift flaggat för vad som skulle vara det enda alternativet - det han i trygg förvissning vet får alla Avdragsjudas att skygga: Skattehöjningar.

- Du, Hans Dahlgren, när får vi höra att invandringen orsakar kriser - såväl ekonomiska och sociala som kulturella? När får vi läsa att invandrarna kostar tio, hundra eller tusen gånger mer än någonting? Återkom om det också, är du snäll.

- Öh, javisstja. Min käpphäst som jag flitigt låter galoppera här på bloggen gnäggar till er läsare att de nyligen avhållna valen i Europa ger vid handen att rörelselagen håller. Vilken lag? Jo, den som säger att för varje handling finns en motsatt reaktion.

. . . för övrigt anser jag att riksrätten skall återinföras.


P.s. Du har väl inte missat att Migrationsverket i dag valt att offentliggöra Migrationsverkets handbok i migrationsärenden. D.s.


2 3 DN 2 SR 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 SvD 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar