måndag 28 maj 2012

Ornitologiskt kaos

I dagens Expressen får vi följa med den alltmer sällsynta Alförrädaren (Tourettes Medius) på en ornitologisk tur bland s.k. grumliga rader. Och som den snabba, men ej allt för intelligenta, dykand Alförrädaren är så knep den snabbt ett av sina favoritmål, en fet Breivikare, på några spaltcentimeters djup. Tursamt nog för Alförrädaren gör den rikliga tillgången på favoritföda, Svenskus Demokratus Vanligus, att den sällan eller aldrig missar sitt byte. Det allra mest eftertraktade bytet är dock Blå-Gul Sverigedemokrat, den art som till ornitologernas stora förtjusning äntligen är på stadig uppgång i Sverige.

Taxonomi
Alförrädaren är en Skrikfågel tillhörande familjen Smutsgamar, vilka ingår i släktet Bredstjärtad Hetstrut.

Utseende
Högst varierande. Allt från etnochic till Armaniskrud har iakttagits och inrapporterats.

Könsbestämning
Könen är tämligen lika men det förekommer en könsdimorfism. Alla individer kan dock inte entydigt bestämmas efter detta då de kan vara förvirrande lika. Alförrädaren sysslar i hög grad med hybridisering och föredrar i första hand att para sig med den skönsjungande men arroganta Berberstenskvättan, den lågpannade Irakskriktrasten, den ungdomlige och skäggige Afghansångaren, den hesa Arabskriktrasten och den flyttbenägna Maghrebstenskvättan. Alförrädaren har även iakttagits när den försökt utföra parningsritualen med Balkanmes samt Turkduva.

Läte
Alförrädarens läten är mycket lätta att känna igen. Lätena varierar mellan hatfyllda, hetsiga skrik i falsett: hatretoriiiik, naziiiist, hatretoriiiik, naziiiist till långdragna kuttranden med lätt överlägsen ton: islamofoooob, obillldad, islamofooooob, obillldad. Vid särskilt utsatta lägen har man kunnat notera en form av fräsande, ettrigt läte som avslutas med ett kattlikt spottande: rasiiiiss-t, rasiiiiss-t, rasiiiiss-t, rasiiiiss-t.

Utbredning
Alförrädaren är en s.k. redaktionsfågel som återfinns i hela Europa, men främst i Sverige.

Häckning
De studier som genomförts visar att populationerna häckar nästan uteslutande bakom redaktionsskrivbord, i spalter och kolumner, på Vakanser.nu, i etniskt svenska kulturstadsdelar, på Publicistklubben samt på utvalda barer. Arten är dock på stark tillbakagång till viss del på grund av kannibalisering och åsiktskonkurrens.

Föda
Vanlig demokratisk Svensk, Blå-Gul Sverigedemokrat, Breivikare, allt som går att koppla till Svenskhet samt antidepressiv medicin.

Fiender
Alförrädaren är som sagt en lätt ointelligent och synnerligen aningslös fågel som råkar illa ut med jämna mellanrum. Mycket hotfull mot artens överlevnad är Mustaschparakiten (Imamus Islamistus), Afrikansk Palmseglare (Piratus Shabaabus) och Svarthakad Ökensångare (Självus Bombus). Den i särklass värsta fienden Alförrädaren har är dock den själv.

Övrigt beteende
Alförrädarens vanligaste beteenden är att undertrycka information, desinformera, mörklägga, förtiga, etnicitetsförvränga och hyckla. Mycket typiskt för Alförrädaren är dess egenartade förkärlek för svek och avsky mot sina artfränder. Forskningen har inget självklart svar på varför just Alförrädaren föraktar sina egna, men man misstänker någon form av komplicerad inavel som lett till den udda, psykiska defekten.

Källa: Birds.se
Krönika: Lars Lindström, När Jimmie Åkesson pratar svenskhet skäms jag över att vara svensk

DN 2 3 4 5 6 7 8 9 SvD 2 2 3 3 4 5 6 SR 2 3 2 3 3 4 5 6 7

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar