tisdag 22 maj 2012

Nyliberal etableringsmodell kostar flis

I förmiddags kunde vi få bekräftat det många av oss redan visste, att den svenska modellen är bedagad, hennes forna storhet har flytt och hon, som mycket annat i Sverige, har rasat i OECD:s ranking.

- Det är anmärkningsvärt, att Sverige är det land som rört sig mest under de senaste fem åren när det gäller socialförsäkringarna, säger Joakim Palme i SvD.

Öh, jaha, du tycker det är anmärkningsvärt du, Joakim. Men det är en fullt naturlig följd av det systemskifte Sverige har genomgått; den nyliberala regeringen Reinfeldt har snart nått ända fram. Jag menar, det har väl inte undgått dig att Sverige är det land som liberaliserats (slagits sönder) snabbast i världen?! Det har ju faktiskt uppmärksammats utomlands, vet du. Dessutom måtte du dels ha missat alla mina inlägg som beskriver vår nyliberala vanvettsregim, och dels de senaste åren ha missat själva verkligheten. Den overkliga verkligheten, som vi tvingas leva i alltså.

Vet du vad, Joakim, i blogginlägget Utbetalade socialbidrag januari-mars kan du läsa hur mycket socialbidrag som betalades ut det första kvartalet i år. Du kan också läsa hur många personer som fått socialbidrag - både inrikesfödda och utrikesfödda. Hur mycket mer de utrikesfödda fått än de inrikesfödda får vi dock inte ta del av numera, men Socialstyrelsen har räknat ut ett medelvärde och det kan man multiplicera med antalet utrikesfödda. Vill man komma närmare sanningen så kan man jämföra det resultatet med de tidigare öppet redovisade belopp som utbetalats till utrikesfödda och jämka summan något.

Som jag också nämner i inlägget ingår inte de olika etableringsersättningarna i redovisningen för socialbidragen i och med att de inte belastar kommunernas budget. Etableringsersättningarna beslutas av Arbetsförmedlingen och betalas ut av Försäkringskassan, och ersättningarna är numera inpetade i statsbudgetens utgiftsområde 13, Integration och jämställdhet.

Hittills har för årets fyra första månader, januari till april alltså, följande belopp utbetalats i etableringsersättningar:

Januari
Antal mottagare:                       6 903
Etableringsersättning:      43 094 377
Etableringstillägg:             2 942 483
Bostadstillägg:                   2 299 744

Februari                                  
Antal mottagare:                       7 424
Etableringsersättning:      46 370 035
Etableringstillägg:             3 101 765
Bostadstillägg:                   2 556 566

Mars
Antal mottagare:                      8 005
Etableringsersättning:     48 584 020
Etableringstillägg:             3 529 673
Bostadstillägg:                  2 961 685

April
Antal mottagare:                      8 586
Etableringsersättning:     57 077 922
Etableringstillägg:             3 918 361
Bostadstillägg:                  3 433 250

Januari - april
Etableringsersättning:    195 126 354
Etableringstillägg:            13 492 282
Bostadstillägg:                 11 251 245

Summa:                        219 869 881      

Tvåhundranitton miljoner åttahundrasextioniotusen åttahundraåttioen kronor.

Grattis "Svensson", det är bland annat hit dina pengar går. Förutom till en och annan, av våryra skolavslutningsupphetsade och segregerade invandrarungdomar, nedbränd skola. Ja, enligt Jerzy Sarnecki, alltså.

Javisstja, jag läste just att konjunkturen surar och är på väg ner och konkurser, neddragningar och nedläggningar står som spön i backen. Det går bra för Sverige, sade Fredrik i tv. Och Löfven säger ingenting han.


Se även
Statligt siffertrix om socialbidrag
Avdragsjudas
Asyl asyl, SKL. . .
Du betalar (flik i blogghuvudet)
Du betalar II: EU m.fl. (flik i blogghuvudet)

Källa etableringsersättningar: Försäkringskassan.
DN 2 3 4 5 6 7 8 9 SvD 2 3 4 5 6 7 8 SvD 2 3 SR 2 3 4 FT SR 2 SK NSK 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar