onsdag 9 maj 2012

Likartade och kompletterande kulturer

Det är Europadagen i dag, den nionde maj

2012 års poster är skapad av Yann Braibant.
www.younggraphicdesigner.be

Sedan århundraden tillbaka har människor i Europa haft en medvetenhet om att ingå i en större enhet med kulturer som är sinsemellan likartade eller som kompletterar varandra.

I avsaknad av regler och institutioner har dock denna känsla av grundläggande samhöriget aldrig kunnat avstyra katastrofer. Ännu idag är vissa länder som inte ingår i Europeiska unionen utan skydd för avskyvärda tragedier.

I likhet med andra mänskliga verksamheter av denna omfattning sker ingenting över en natt. Europa kan inte integreras på en dag, inte ens på några årtionden.

Det finns fortfarande många vita fläckar, och givetvis en hel del ofullkomligheter. Det åtagande som initierades just efter andra världskrigets slut är fortfarande så nytt! Vad som under tidigare århundraden och årtusenden kunde likna försök till unionsbildningar, var i själva verket följden av den enes seger över den andre. Sådana konstruerade unioner hade ingen möjlighet att bestå, eftersom de besegrade bara hade ett mål för  ögonen: att återvinna sin självständighet.

Idag är ambitionen en helt annan: att skapa ett Europa som respekterar varje ingående nationalitets frihet och identitet, och som agerar i enlighet med mottot "det som kan göras bättre gemensamt bör göras gemensamt". Endast i förening kan våra folk garantera ett Europa med kontroll över sin framtid och över sitt inflytande i världen.

Den Europeiska unionen är lyhörd för sina medborgare och står i deras tjänst. Varje medborgare bör, samtidigt som seder och språk bevaras, känna sig hemma i sitt "europeiska fosterland" där han eller hon fritt kan röra sig.

Vid sidan av flaggan, hymnen, mottot och den gemensamma valutan (euron), betraktas den 9 maj, Europadagen, som en symbol för Europeiska unionen som politisk enhet. Europadagen firas med aktiviteter och festligheter som för Europa närmare sina medborgare och unionens folk närmare varandra.

****************************************************

Flosklerna om den gemensamma europeiska identiteten, de gemensamma värderingarna, den gemensamma kulturen och historien har producerats på löpande band sedan 1955. Rådet, parlamentet och kommissionen lider av en gemensam krampartad skitnödighet när det gäller vårt bristande engagemang i främjandet och bevarandet av Europas kulturarv och odla vår europeiska identitet, och kultur. Man försöker med allt från att anordna ungdomstävlingar, musiktävlingar, konsttävlingar, språkdagar, matorgier, kulturhuvudstadsår och allehanda kulturaktiviteter.

Gemensamt i all ära, men för att uppnå medborgarnas känsla av det europeiska fosterlandet måste varje nations medborgare först och främst tillerkännas den mänskliga rättigheten att utveckla, främja och bevara sin nationella identitet.

Här kan du läsa 22 europeiska kulturministrars upprop i Herald Tribune som stöd för den europeiska kulturen. De talar bl.a. om vikten av att värna om det gemensamma kulturella arvet och att odla de kulturella värden som förbinder de europeiska länderna med varandra. Sveriges kulturminister har inte skrivit under, men hon kanske åt tårta vid just det tillfället . . .
Decalogue for Europe of Culture

I dag firas i alla fall den europeiska dagen storstilat i Skellefteå. Lisa Bjurwald föreläser på campus om främlingsfientlighet, nationalism och rasister på frammarsch.

Heja Europa . . . Glad födelsedag, eller nåt.

Europaflaggan skapades av Europarådet år 1955.
Cirkeln av stjärnor sägs stå för solidaritet och harmoni mellan unionens folk,
och flaggan representerar europeisk integration och enande.


P.s. Du känner förstås till att Guimarães i Portugal och Maribor i Slovenien är Europas kulturhuvudstäder i år. D.s.


2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar