måndag 14 maj 2012

Bistert i Europa

I morgon, tisdag den 15 maj, förväntas EU:s finansministrar godkänna den 470-sidiga åldranderapporten (2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU Member States [2010-2060]) som kommissionen slitit hund med att tota ihop. Ministrarna måste stödja rapporten och anta besparings- och inskränkningsförslagen som skall rädda Europa från att bli ett framtida stapplande och utfattigt pensionärshem.

Utifrån förväntade födelsetal, fortsatt höga migrationsströmmar och förväntad (ökad) livslängd krävs att finansministrarna i respektive land driver igenom höjd pensionsålder, sänker pensionerna, gör övergripande budgetnedskärningar, minskar hälso- och sjukvårdskostnaderna samt gör nedskärningar i omsorgsverksamheterna. De skall även se till att höja respektive lands sysselsättningsgrad, få fart på produktionen och snabbt minska statsskulderna. Piece of cake, med andra ord.

Kommissionen påpekar att de budgetmässiga konsekvenserna av åldrandet är "betydande" samt att de "åldersrelaterade" utgifterna för år 2010 var högre än beräknat. De ekonomiska oraklen har också spått att tillväxten kommer att ligga och flämta på omkring 1,5% fram till år 2020, på 1,6% mellan 2021 och 2030, för att därefter sjunka till cirka 1,3%  år 2060.

Enligt Eurostats (släpande) siffror så uppgick antalet arbetslösa inom EU-27 i mars till tjugofyra miljoner sjuhundrasjuttiotvåtusen personer/24 772 000/ 24,8 miljoner. En ökning med 193 000 från februari månad 2012, och en ökning med två miljoner etthundratjugotretusen personer/2 123 000/2,1 miljoner från mars 2011. Vi kan dessutom vara helt lugna över att siffrorna är betydligt högre med tanke på hur arbetslöshetssiffror tenderar att vara snyggare i statistiken än i verkligheten.

Antalet arbetslösa uppgår alltså, enligt Eurostats siffror, till lika många människor som befolkningen i t.ex. drygt 2 Portugal, nästan 5 Finland, 25 Cypern och 2,5 Sverige. Och samtidigt som arbetslöshetssiffrorna stiger fortsätter Europa den huvudlösa massimporten av praktiskt taget hela befolkningar från framför allt Afrika och Mellanöstern. 

I åratal har EU varit hysteriskt över att Europas befolkning blir äldre och man tillsatte t.o.m. en kriskommission som skulle hantera "katastrofen". Men ingen har tillsatt någon kriskommission gällande den oerhörda ekonomiska och sociala belastning invandrare och flyktingar utgör. Och man stryper hellre välfärd och pensioner än stramar åt invandrings- och flyktingströmmarna.

Uppdatering 16/5:  The 2012 Ageing Report (pdf)

There is something really rotten in the European Union.
2 kommentarer:

 1. Jag lyssnade alldeles nyss på morgonekot. Man diskuterade den grekiska situationen efter valet, och ondgjorde sig alldeles särskilt över Gyllene Gryning. Ett vänstervåp framträdde och hävdade att deras framgång har sin orsak i att hela Greklands brutaliserade poliskår röstat på dem. (Brutaliseringen beror enligt samma vänstervåp på att de grekiska poliserna har ägnat det senaste året åt att slå oskyldiga demonstranter i huvudet med batong.) Nå, låt oss då fundera en stund. Hur många röster representerar de 7% som Gyllene Gryning fick? Ska vi gissa 600.000? Och hur många poliser finns det i Grekland? 40.000? Någonting hänger inte riktigt ihop här, jag undrar vad.

  SvaraRadera
 2. Hej MG, och tack för din kommentar! Jo, jag skall tala om för dig vad som inte hänger ihop. Det är att du klarar av att tänka i fler än ett led, vilket "vänstervåpet" inte har kapacitet nog för att klara av. Därav "glappet" i resonemanget.

  Med andra ord: du är en frisk, begåvad, sund och självständigt tänkande människa!

  Mvh
  Adderat

  SvaraRadera