måndag 23 april 2012

Turkarna anfaller via bakdörren

.

Brussels, 30.3.2012 COM (2012) 152 final 2012/0076 (NLE)


Enligt artikel 12 i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet1 (nedan kallat Ankaraavtalet) och artikel 36 i tilläggsprotokollet till Ankaraavtalet2  (nedan kallat tilläggsprotokollet) ska den fria rörlighen för arbetstagare mellan Europeiska unionen och Turkiet genomföras etappvis. I artikel 9 i Ankaraavtalet fastställs att all diskriminering på grund av medborgarskap ska vara förbjuden inom avtalets tillämpningsområde. I artikel 39 i tilläggsprotokollet fastställs att associeringsrådet ska anta bestämmelser om social trygghet för turkiska arbetstagare som flyttar från en medlemsstat till en annan samt för deras familjemedlemmar som är bosatta i unionen.  (Läs hela dokumentet på riksdagens hemsida)Proposal for a

COUNCIL DECISION

on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Agreement establishing an association between the European Economic Community and Turkey with regard to the provisions on the coordination of social security systems
PDF (ENG)

SvD 2 DN 2 SR SVT FT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar