söndag 22 april 2012

Löfven, Billström och farbröderna

.
Expressen framställer i dag partiledare Stefan "Musslan" Löfven (s) som rena rama rockstjärnan då hans blotta uppenbarelse dragit till sig horder av fans, vilka huvudsakligen består av kvinnliga 55-plussare, medelinkomsttagare och förvärvsarbetare. Till stor del består fansen av tidigare flydda partihemvändare som helt klart nöjer sig med att SAP har ett nytt affischnamn, en ny frontfigur, och ignorerar helt att partiet med krav på butlers i tunnelbanan och HBTQ-toaletter inte presenterat så mycket som en millimeter politik. Ja, bortsett från den nyliberalt färgade pladderartikeln på DN-debatt som klart och tydligt visar att Stefan Löfven och Magdalena Andersson är politiska rookies i kvadrat, och att de har absolut noll koll på läget. Med andra ord är allt precis som vanligt i det politiklösa SAP.

Att SAP fortfarande efter årtionden saknar politik får också stöd från en före detta tungviktare inom partiet, nämligen Kjell-Olof Feldt. Mannen som, helt riktigt, på sin tid ansåg att löntagarfonderna var ett "jävla skit", och som med jämna mellanrum uppvisade integritet och som klädsamt nog idkade viss självkritik.

Kjell-Olof Feldt anser helt korrekt att SAP befinner sig i en kris enär man inte har någon genomtänkt sakpolitik (har man någon alls?) och att allt färre anser att partiet över huvud taget behövs. Feldt riktar även allvarlig och välgrundad kritik mot SAP:s vana att inte vilja prata skatter, pensioner, eller välfärdsfinansiering. Vad Feldt inte riktar öppen kritik mot, men som jag anar mellan raderna, är en undertryckt oro vad gäller massinvandringen med dess ofattbara mångmiljardkostnader och oönskade effekter.

Han [Feldt] anser också att partiet på allvar måste ta itu med den framtida finansieringen av välfärden och de finansieringsunderskott som väntar runt hörnet. (DN)

Kjell-Olof Feldt efterlyser alltså mer verkstad och mindre snack, men eftersom SAP ägnar sig åt varken eller så undrar åtminstone jag hur det skall gå till.

Socialdemokraten Stefan Löfven kan ju börja med att snacka om det förbjudna* mångmiljardområde som SAP knipit igen om de tre-fyra senaste valrörelserna. Med tanke på att SAP är massinvandringens "urmoder" så förutsätter jag att partiet för en gångs skull uppträder hederligt gentemot väljarna och förklarar för pensionärer, arbetslösa, sjuka, ungdomar, funktionshindrade, utförsäkrade, ensamstående föräldrar, fattiga och andra stigmatiserade grupper varför de skall rösta för fortsatta försämringar, till förmån för en stadigt svällande invandrad bidragsöverklass.

Det skulle vara förbannat hederligt om Stefan Löfven gick ut och öppet deklararade för väljarna att SAP stödjer Billströms lagförslag om att tvinga kommunerna att ta emot ensamkommande farbröder. För det är nämligen sant. Socialdemokraterna gör som vanligt, de kniper igen om sin hållning om massinvandrings- och flyktingfrågorna i förhoppningen att väljarna skall tolka det som någonting annat. När Fredrik Reinfeldt öppet uttrycker att hans massinvandringspolitik med allt vad det innebär skall fortsätta, så tiger SAP. Som muren.

Berlinmuren revs, och det är dags att riva den socialdemokratiska betongmuren om partiet har tänkt sig att kunna fungera i det Sverige som Löfven och Andersson kallar för "ett modernt och framgångsrikt land". Då duger det banne mig inte att partiet är fastcementerat i att bedriva sin klassiska, unkna DDR-politik som går ut på att ständigt föra sina väljare bakom ljuset.

- Gå ut med sanningen om att ni vill lagstifta om tvånget att ta emot ensamkommande farbröder nu, Löfven. Allt annat vore ohederligt, falskt och fegt. Men för säkerhets skull så citerar jag vad som står på SAP:s hemsida om integration och mångfald. Notera min fetstilsmarkering av sjätte stycket.

"När människor flyttar sprids arbetskraft, kunskap och idéer, nätverk växer och nya möjligheter uppstår. Men det tar alldeles för lång tid för många nyanlända flyktingar och invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Alla måste få möjlighet att försörja sig själva i vårt land. En framgångsrik jobbpolitik spelar en central roll för att bryta segregationen.

Vi behöver därför en ny politik som sätter nyanlända invandrares jobbetablering på arbetsmarknaden i centrum och som samlar resurser så tidigt som möjligt för snabbare jobbetablering.

Det spelar stor roll för etablering i jobb eller utbildning var och hur man bor under sin tid som asylsökande, hur länge man måste vänta på besked och hur barnen har det i den svenska skolan.

Ansvarsfördelningen för flyktingmottagandet är extremt skev och leder till stora påfrestningar på boende och välfärd i storstäderna. Det är inte hållbart att de kommuner som har lägre genomsnittlig inkomstnivå och höga kostnader fortsätter att ta emot den absoluta merparten av alla flyktingar som kommer till Sverige.

Lagen om eget boende fungerar inte, därför behöver ett nytt system skapas. Staten behöver ta ett större ansvar för flyktingmottagandet och bland annat erbjuda ett så kallat ankomstboende under de första veckorna och därefter ett så kallat ordnat boende. De senare ska utgöras av vanliga lägenheter och målsättningen vara bostäder som är jämnt spridda över landet, med hänsyn tagen till arbetsmarknadsutsikter och invånarantal.

För att detta ska fungera krävs att fler kommuner, särskilt i storstadsregionerna dit många asylsökande vanligtvis söker sig och där arbetsutsikterna är goda, görs ansvariga för mottagande av såväl asylsökande som nyanlända flyktingar, t.ex. genom ändringar i socialtjänstlagen, höjda kommunersättningar för flyktingmottagande eller på annat sätt. Vidare anser vi att alla kommuner ska ha ett solidariskt ansvar att ta emot ensamkommande flyktingbarn och att det ska finnas en bindande skyldighet för kommunerna att ta emot dessa barn.

Språk och jobb är de viktiga nycklarna till integration. Vi är kritiska till den ineffektiva och orärrvisa sfi-bonusen och till systemet med etableringslotsar. Vi menar att resurserna gör större nytta inom ramen för Arbetsförmedlingen om de utnyttjas för validering, arbetspraktik och grundläggande utbildning i kommunal regi. Kommunerna har ofta goda möjligheter att erbjuda språk- och arbetspraktik.


*Att massinvandrings- och flyktingpolitiken är ett för SAP:s representanter förbjudet snack- och verkstadsterritorium grundar jag bland annat på det jag skrev i inlägget Skumt, skummare, skummast.

DN 2 3 4 5 SvD 2 3 4 5 AB 2 EXP 2 SR SVT 2 SK MN FT AP 2 3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar