måndag 16 april 2012

Farbröder, raketforskare och David Lång

.
Noterade att SvD i dag tagit in en ultrakomprimerad TT-notis från Migrationsverkets senaste nyhetsmeddelande, 15/4, om de "ensamkommande farbröderna" som väller in i Sverige i en aldrig sinande ström. Alla är de enligt egen utsago 16 år eller under, men i regel betydligt äldre; en del är ända upp i trettioårsåldern. Många av "barnen" är gifta och har egna barn och har med sig både hustru, barn och svärföräldrar hit, medan andra "ensamkommande farbröder" redan har föräldrar, hustru och barn, syskon eller andra släktingar på plats i Sverige, antingen som asylsökande eller med permanent uppehållstillstånd (PUT). Det handlar om välplanerade, kostsamma bedrägerier som enbart går ut på att komma till det förlovade landet som flödar av kravlöshetsmjölk och socialbidragshonung. Landet där muslimer särbehandlas på alla nivåer, har rätt att utöva och kräva tillämpning av sin politisk-religiösa ideologis sharialagar, där de slipper lära sig språket, där de slipper arbeta, där de får mer i socialbidrag och i pension än svenskar. Kort sagt landet där de slipper anpassa sig. De utgör Reinfeldts stadigt svällande invandrade bidragsarmé.

Enligt Migrationsverkets rapport 9/4 har 7 562 vuxna personer och 698 ensamkommande farbröder sökt asyl i Sverige hittills i år, och 3 833 utomeuropeiska "arbetskraftsinvandrare" har beviljats arbetstillstånd. De två största asylgrupperna kommer från Somalia respektive Afghanistan och en mycket stor del av den importerade arbetskraften bidrar med raketforskningskompetens såsom städare, köksbiträden, restaurangpersonal, medhjälpare i jordbruk och trädgård (läs: getskötare) etc. Med andra ord den äkta lågkvalitativa, analfabetiska inkompetens som Sverige är i sådant skriande behov av. Tänk vilken tur vi har som får in ännu fler som skall gnaga i sig av våra skattepengar!

Beviljade uppehållstillstånd och uppehållsrätter för årets tre första månader 2012: 27 373.
Personer boende i Migrationsverkets mottagningssystem 2012-04-01: 35 723.
Antal personer och varifrån som anlänt till just din hemstad/-ort årets första två månader ser du här som
del I och del II. Jag beklagar dokumentens utformning, men den original-pdf jag länkat till på Migrationsverkets hemsida är nu helt bortsopad från webben, så dessa dokument är kopior.

Ytterligare statistik och faktauppgifter från Migrationsverket hittar du i bloggens högermarginal under "Länkar" samt under flikarna i blogghuvudet. Och inte att förglömma: den eminente Affes statistikblogg.

Allt detta samtidigt som varslen och arbetslösheten ökar i Sverige, och oraklet Anders Borg siar om "ökad arbetslöshet". Skarpt, Borg, jätteskarpt.

Tag en titt på inslaget från riksdagens debatt om Migration och asylpolitik den 11/4 2012. David Lång från Sverigedemokraterna debatterar frågorna på ett mycket förtjänstfullt sätt.

SvD 2 SK AP DN 2 SR GP AB BT FT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar