torsdag 8 mars 2012

OIC obstruerar i FN

.
FN:s råd för mänskliga rättigheter (HRC) antog sommaren 2011 en resolution som kräver lika rättigheter för personer som hör till sexuella minoriteter. En resolution som Organisation of Islamic Cooperation (OIC) givetvis styvnackat motsätter sig. Rådet hade i går en paneldebatt som inleddes med ett videoinslag i vilket FN:s patetiska nickedocka till generalsekreterare, Ban Ki-moon, hade satts att läsa upp en spökskrift om sexuella minoriteters (HBT-personers) utsatthet, och uppmanade världens regeringar att stoppa det våld och den diskriminering de utsätts för världen över.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navanethem (Navi) Pillay, anförde att 76 länder fortfarande har lagstiftning som  kriminaliserar och/eller förbjuder samkönade relationer mellan "samtyckande vuxna", alltså homosexuella. (Oaktat det uttrycks i dessa länders lagstiftning eller ej så omfattas givetvis även personer med könsöverskridande identitet och/eller uttryck) Pillay tog även upp att HBT-personer inte bara utsätts för våld, diskriminering och trakasserier utan att även s.k. "hedersmord" förekommer.

Naturligtvis ledde paneldiskussionen till att representanter för Organisation of Islamic Cooperation (OIC) gick i taket (vilket de gör för det mesta) och under vilda protester, buller och bång lämnade rådet. Man fick inte gehör för att islam förbjuder "osedligt leverne", en klar referens till HBT-personer alltså, och att det är omöjligt att legalisera dylika "utsvävningar". Rådet borde enligt OIC:s representanter koncentrera sig på vad de ansåg vara "reella människorättsproblem" men vilka dessa människorättsproblem skulle vara angavs  inte av OIC. Utifrån den kännedom vi har om islam kan man dock tänka sig att det inte torde vara många som sammanfaller med övriga rådsmedlemmars definitioner av vad som klassas som människorättsproblem.

Det lätt pikanta i sammanhanget var att HRC:s president Laura Dupuy Lasserre redan den 14 februari erhållit ett brev från den pakistanske FN-ambassadören, Zamir Akram, som å OIC:s vägnar uttryckte den fasa och redan tydligt uttryckta och väl kända indignation över att rådet för mänskliga rättigheter skall ägna sig åt dylika kontroversialiteter som "sexuella preferenser". Om Laura Dupuy Lasserre har besvarat brevet framgår inte någonstans, men å andra sidan undertrycker man gårdagens debacle i sammanställningen över rådsmötet också. Originalbrevet från OIC här. PDF

Det är såväl uppseendeväckande som hycklande och obehagligt att FN undertrycker de hätska och hatiska islamska värderingar som klart och tydligt strider mot FN:s egna, och vågar jag påstå, än så länge en majoritet av världens befolknings värderingar. Att FN däremot inte undertrycker OIC:s ständiga krav på att världen skall anpassa sig efter islam och att de via HRC kräver ett "neutraliserande av västerländska extremisters hatkampanjer gentemot muslimer och islam" är helt förkastligt och skall kritiseras hårt. OIC ropar ständigt ut hätsk kritik mot och krav på att "islamofobi, diskriminering och intolerans" mot muslimer skall upphöra - samtidigt som man kräver "ömsesidig respekt och tolerans". Vilket är fullkomligt oförenligt med sharia-lagarna - vilka OIC f.ö. kräver skall införas i västländerna. (Läs mer i inlägget Islamofobi - överutnyttjat begrepp)

Här kan du ta del av diverse intressanta dokument och rapporter från OIC:s Islamophobia Observatory.

OIC kräver att "islamofobi" upphör, utrotas, neutraliseras, och själva förespråkar man och berättigar HBT-fobi. Samtidigt kräver man ömsesidig respekt. Men bara av andra . . .

Ledare i Expressen: FN:s förenta homohatare

DN 2 3 4 5 6 SvD 2 3 4 FT AP EP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar