måndag 19 mars 2012

Kanadensiskt sprängstoff

.
De invandrare som berikade Kanada mellan 1987 och 2004 kostar kanadensiska skattebetalare mellan sexton miljarder dollar och tjugotre miljarder dollar per år. I svenska pengar blir det mellan etthundranio miljarder kronor och etthundrafemtiosex miljarder kronor. År 2005 kostade var och en av dessa invandrare kanadensiska skattebetalare sextusen dollar per person. I svenska pengar blir det ungefär 41 000 kronor.

Ovan nämnda mycket intressanta fakta publicerades den 15/3 2012 av forskare vid kanadensiska Fraser Institute i rapporten Fiscal Transfers to Immigrants in Canada: Responding to Critics and a Revised Estimate.

Kanada är ett av de länder som av svenska politiker - och en majoritet av media - prisas för sin fantastiskt välfungerande integrationspolitik, och den makalösa lönsamhet den kanadensiska invandringen sägs innebära på alla plan. Att det inte är så vet jag dels på grund av att släktingar till mig, infödda kanadensare för övrigt, under årtionden hävdat raka motsatsen och dels på grund av att ett otal undersökningar visar detsamma. Problemen är av samma allvarliga och eskalerande karaktär som i Sverige och annorstädes, men politikerna i Kanada är av samma skrot och korn som här och försöker skapa en illusion utåt av att allt fungerar lysande.

Det ständigt upprepade mantrat om att de framtida pensionsavgångarna kommer att leda till en o e r h ö r d arbetskraftsbrist är exakt detsamma i Kanada som i Sverige och övriga Europa. Alla invandrare och flyktingar behövs, säger man, trots att den väl översminkade arbetslösheten i EU-27 nu ligger på omkring 24,5 miljoner människor (10,1%). Arbetslösheten i Kanada låg i februari 2012 på 7,4% (www.statcan.gc.ca). Se även inlägget Avdragsjudas.

Vad man i Sverige inte nämner är att Kanada har en helt annan invandringspolitik än Sverige. Invandringen är hårt reglerad, antalet fastställs enligt parlamentsbeslut och dem man tar in skall kunna bidra till samhället och är således huvudsakligen högutbildade. Sverige undertrycker även att Kanada har hårda språkkrav för medborgarskap, de har försörjningskrav för anhöriginvandrare och att Kanada icke tillämpar någon form av särlagstiftning eller -behandling för invandrare. Mångkultur och integration är en sak, men några parallella statsskick, som i Sverige, accepterar man inte. Även om Kanadas utåt kommunicerade bild står i kontrast till den inre verkligheten skall betonas att Kanada de facto ställer betydligt högre krav på invandrare på alla plan än vad t.ex. Sverige gör.

Kanadensarna skiljer sig inte heller åt från medborgarna i Norge och EU:s medlemsländer när det gäller inställningen till invandrare* och invandringen. Utifrån de senaste norska, svenska och europeiska undersökningarna framkommer att några av de gemensamma uppfattningarna är att invandrarna suger ut välfärdssystemen, skapar sociala och kulturella problem, bidrar till ökad kriminalitet och otrygghet samt att de är undantagna från skyldigheter i det nya landet. Ytterligare en gemensam, och kanske överraskande uppfattning är att de tillfrågade anser att det viktigaste kravet är att invandrarna skall ha skyldighet anpassa sig till det nya landets kultur, sedvänjor, samhällsstruktur och lagstiftning. Det kommer till och med  f ö r e  självförsörjning! Well well, där är något att bita i för Ullenhag & kompani.  Fler gemensamma uppfattningar är att muslimska friskolor motverkar integrationen, att burka och nikab skall vara förbjudna, att invandrare som begår brott skall utvisas samt att invandringen skall begränsas, alternativt stoppas.

EU-kommissionen var under sommaren synnerligen oroad över invandringen till EU-27 och att integrationen av invandrare är ett misslyckande (se inlägget -Yes, we have failed). Man sammankallade hastigt ett möte i Bryssel, och i det efterföljande pressmeddelandet presenterade man ett antal åtgärder för att "främja integrationen" av tredjelandsmedborgare. Tyvärr har jag inte kvar det ursprungliga pressmeddelandet - fritt från eufemismer - utan kan endast presentera det hårt redigerade, i vilket man bl.a. tagit bort meningen om att man enhälligt kom överens om att man skulle satsa hårt på assimilation av invandrarna istället för att fortsätta med de totalt misslyckade försöken till integration. Kommissionens kissnödighet över att de hiskeliga mångmiljardrullningarna i princip var att likna vid att kasta pärlor för svin är också borttagen till förmån för meningen om att mångfalden kan bli en konkurrensfördel . . . Tja, invandrade analfabeter och getskötare från Sverige kan säkert konkurrera ut högutbildade, invandrade hjärnkirurger och raketforskare från Kanada.

Eller vad tror du?

* Antalet invandrade, utrikes födda muslimer i Europa uppgick 2011-12-30 till 43,7 miljoner.
FT DN 2 3 4 5 6 SvD 2 3 4 5 6 7 SR 2 3 SVT 2 3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar