onsdag 1 februari 2012

Indoktrinering

.
År 2012 tar Sverige helt öppet steget att från och med årskurs 9 införa ideologiskt påverkade skolämnen i syfte att föra ut den förhärskande maktens åsikter. Profeten Eskil Franck har lyckats i sitt uppsåt att infiltrera den svenska skolan med propagandamaterial baserat på den hatiska så kallade "rapport" som sedan publiceringen utgör integrationsminister Erik Ullenhags navelsträng (se äv. detta inlägg). Nytt för denna gamla skoltradition är som sagt att man denna gång aviserar sitt uppsåt, men inte går allt för nära inpå hur man skall gå till väga. Inte heller beskrivs någonstans huruvida barnens och deras föräldrars åsikter skall registreras eller ej, men jag håller det för troligt att så kommer att ske. Den version av styrdokumentet som är offentlig ger vid handen att såväl utvärdering som uppföljning av barnen kommer att ske.

Detta är alltså första steget av femton (15) i profeten Eskil Francks tvångsideologi som går ut på att beröva svenska barn - och deras föräldrar - möjligheten till fritt, självständigt och kritiskt tänkande.

Eskil Francks fundamentalistiska Bibel - som varje förälder i Sverige skall läsa för sin egen och sina barns skull - som propagandamaterialet grundar sig på fokuserar till ungefär 80% antisemitism och runt 20%islamofobi och det förpackas som UPPDRAG: DEMOKRATI.

Profeten Franck, överintendenten på det av dåvarande statsminister Göran Persson (s) inrättade svenska propagandaministeriet Forum för levande historia, en ideologiskt styrande, statlig institution vars syfte är att vilseleda befolkningen genom totalt ovetenskaplig men högst politisk historierevisionism, men - framför allt - att propagera, att skapa opinion.

Agendan är politisk, mina vänner. Tro inte annat. En djävulsk agenda, planerad och igångsatt av socialdemokraterna, väl förvaltad, uppgraderad och underhållen av Alliansen, och alltsammans underblåst och mörkat av "den tredje statsmakten", media, vars uppgift är att granska de två första: regering och riksdag.


Det är ditt Sverige, svensk! Se för fan till att ta tillbaka landet för allas vår skull.SR DN 2 FP DN 2 3 4 5 6 SvD FT SvD 2 3 4 5 6 SR AP DN 2 SvD

2 kommentarer:

  1. Mycket bra skrivet! Omvälvningarnas tid är snart inne.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Ers Höghet! Tack för eder vänliga kommentar. Jag (hov)bugar och bockar djupt för majestätet! :-)

      Radera