tisdag 7 februari 2012

Avdragsjudas

.
Pensionsräddarland

Partiledare och näringsminister Annie "Frihetligheten" Lööf (c) samt partiets förste och andre vice ordförande, Anders W Jonsson och Anna-Karin Hatt, publicerade den 3/2 debattartikeln Sverige måste byggas vidare, i ett antal centerpartistiska dagstidningar. Artikeln går i vanlig Lööfsk anda ensidigt ut på att vi snabbt måste öka antalet invandrare, eller "nybyggare" som centern föredrar att kalla dem, annars kommer Sverige i princip att gå under.

Centertrion påstår vidare att "konkurrensen om migranterna hårdnar", utan att ens sotto voce nämna att den rör sig om högutbildade och/eller dem med specialistkompetenser. Må vara, varje normalt begåvad individ begriper - centerpropagandan till trots - att det knappast råder någon konkurrens om invandrare med låg eller ingen skolutbildning alls. Om konkurrens över huvud taget skulle råda om analfabetiska diskare, städare, bärplockare m.m. så finns det bara en anledning, och det är att hela Europas privata och offentliga sektor samfällt kommit överens om kollektiv lönedumpning, arbetsmarknadspolitisk anarki, med efterföljande total arbetsmarknadskollaps. Lööf kan försöka inbilla någon annan att länder börjat slåss om något som, per se, leder till skyhög arbetslöshet, lönedumpning, social utslagning, kriminalitet och nationell bankrutt. Riktigt så mentalt efterblivna är inte svenskarna även om det är vad Alliansens ledarhund vill göra gällande.

Det är så att varken Sverige eller Europa behöver några fler "nybyggare" - snarare behöver vi bli av med det vansinniga människöverskott som inte på några vis bidrar till samhället. Sverige lider av en arbetslöshet, inkluderat alla syssel- och pysselsatta, på omkring en och en halv miljon (1 500 000) människor, och antalet ökar. Arbetslösheten i EU27 var i december 2011 23,8 miljoner människor (9,9%), och i åtta av medlemsländerna är arbetslösheten för unga vuxna* över trettio procent. Notera  att syssel- och pysselsatta då inte är inkluderade i dessa siffror.

En miljard är lika med ettusen miljoner

År 2010 betalades i Sverige ut sju och en halv miljard kronor (7 500 000 000 mdkr) i "ekonomiskt bistånd", d.v.s. det som i dagligt tal heter socialbidrag och/eller försörjningsstöd, enbart till utrikes födda. Av det resterande utbetalda beloppet på fyra komma åtta miljarder kronor (4 800 000 000 mdkr) finns inga uppgifter om hur stor del som gått till födda i Sverige, av utrikes födda föräldrar.

Svenska kommuner betalade år 2010 alltså ut nästan tolv miljarder kronor (12 000 000 000 mdkr) i "ekonomiskt bistånd". Av dessa tolv miljarder utbetalades drygt 60% till utrikes födda, vilka utgjorde drygt 14% av det totala antalet "biståndstagare".

Redovisningen av 2011 års utbetalningar finns inte tillgänglig förrän i början av mars, men totalen för de tre första kvartalen uppgår till ca åtta komma sju miljarder kronor (8 700 000 000 mdkr). Hur många utrikes födda som uppburit "ekonomiskt bistånd" framgår ej då det av uppenbara skäl inte skall särredovisas längre. Däremot redovisas "ekonomiskt bistånd" och introduktionsersättning till flyktingar, dock med en minskning på 28% då det under 2011 omvandlades till ett "statligt bidrag", övergick till att kallas "etableringsersättning" och knuffades in under utgiftsområde 13: Integration och jämställdhet. Budgeterad summa utg13 2012: åtta komma fyra miljarder kronor (8 400 000 000 mdkr).

För utgiftsområde 8: Migration är nio komma en miljarder kronor (9 100 000 000 mdkr) budgeterat för 2012. Motsvarande område 2011 var budgeterat med fem komma sju miljarder kronor (5 700 000 000 mdkr). En nätt liten höjning på 3,4 miljarder kronor alltså.

Årlig mångmiljardindustri

På regeringens hemsida hittar du här en översikt på budgetens samtliga utgiftsområden 2012. Fundera på hur mycket av respektive utgiftsområde, förutom 8 och 13 vilka nämnts här ovan, som går till flyktingar och invandrare- såväl legala som illegala. T.ex. så kan det vara intressant att reflektera över hur stor del av de trettioåtta miljarder som är budgeterat för utgiftsområde 4, rättsväsendet, som är öronmärkt för ovan nämnda kategorier.

Så, integrationsminister Erik "Myten" Ullenhags påstående att det är en myt att "invandringen kostar Sverige tiotals miljarder kronor varje år" - det hävdar jag med bestämdhet är värre än en myt - det är ren och skär lögn och förbannad dikt. Hela denna industri går på betydligt mer än så varje år, vilket bekräftas av min ytterst modesta exposé här ovan.

Sätt fingret på varje siffra och fråga hur den kom dit och vart den är på väg.

Ställ dig sedan bara två enkla frågor: varför skall vi jobba till 75? Hur kommer det sig att statsskulden skenar?

Du avdragsjudas, som sålde din själ, din integritet och ditt land för några hundra jobbskatteavdragsspänn mer i månaden - känns det bra? Om inte - njut för fan, det är en order!

En biljon är ettusen miljarder

Den officiella svenska statsskulden var 2012-01-31: 1 134 536 886 451 SEK

En biljon etthundratrettiofyra miljarder femhundratrettiosex miljoner åttahundraåttiosextusen fyrahundrafemtioen kronor.

* Unga vuxna = upp till 25 år.

EXP, DN 2 3 4 5 6 7 SvD 2 3 4 5 6 7 8 SVT 2 NI SR FT AP DN 2 SvD 2 3 DN 2 3 SvD

Källor: SCB, IAF, Socialstyrelsen, Regeringen, Affes, Eurostat,

4 kommentarer:

 1. Det är helt uppenbart att politiker aktivt arbetar med att föra oss bakom ljuset.
  Det här är riktigt skrämmande. Att rösta på något annat än SD 2014 vore grovt oansvarigt enligt mig.

  Tack för en upplysande blogg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Simon, och tack för din vänliga kommentar! Ja, nog är det skrämmande, och om man lägger till alla övriga kostnader som drabbar samhälle, företag och privatpersoner, d.v.s. kostnader som inte ingår i statens eller kommunernas budget, så blir det ännu värre. Vi måste också se bortom det rent ekonomiska perspektivet och fokusera på hur det kulturella och sociala "kapitalet" förringas, bespottas och förskingras.

   Självklart är det SD som gäller 2014. Något annat är fullkomligt otänkbart.

   Mvh
   Adderat

   Radera
 2. det är dags att skaffa vapen att prata är försent.....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, nog är det färdigpratat alltid, och färdigregerat av Alliansen.
   Läs gärna under fliken "Du betalar" i blogghuvudet, där finns mer siffror som uppdateras eftersom.

   Mvh
   Adderat

   Radera