tisdag 14 februari 2012

Asyl asyl, SKL . . .

.
Jag läste i Dagens Opinion att Arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting  (SKL) är rejält sura på finansminister Anders "Godisskålen"* Borg, och kräver honom på ett helt lass med stålar. En miljard* etthundratjugo miljoner kronor (1 120 000 000 mdkr) närmare bestämt.

SKL:s VD Håkan Sörman och Avdelningschef Göran Stiernstedt har efter idogt räknande kommit fram till att asylsjukvården orsakar att debet och kredit inte blir noll. Ingen direkt överraskning om man frågar mig, eftersom det regeringen kallar för "full kostnadstäckning" gällande kommunernas utgifter för asyl och invandring är en fet "Ullenhagsk" myt.

Vi kan börja med klargörandet att kostnaden för asylsjukvården i Sverige år 2010 uppgick till hissnande Sexhundrasjuttiosex miljoner kronor (676 000 000 mnkr). Vilket är 26 miljoner mer än vad regeringen budgeterat för skolhälsa och elevvård under de kommande fyra åren. Det är 176 miljoner mer än vad regeringen avsätter i bostadstillägg till de fattigaste pensionärerna för år 2012. Den s.k. "fulla kostnadstäckningen" uppgår till femhundrasextio miljoner kronor (560 000 000 mnkr), och då behöver vi icke alls vara någon Einstein för att konstatera att det blir ett underskott på etthundrasexton miljoner kronor (116 000 000 mnkr). För 2010.

Den en miljard etthundratjugo miljoner kronor som herrarna Sörman och Stiernstedt kräver av Borg är ett retroaktivt belopp på 960 miljoner kronor för åren 1997-2010, 69 miljoner kronor för år 2009 och 91 miljoner kronor för år 2010.

Herr Stiernstedt säger att asylsökande får allt mer av sjukhusvård och tandvård samt att de besöker vårdcentralerna i allt högre grad. Och det område som ökat mest är den slutna barn- och ungdomspsykiatriska vården där antalet vårddagar ökat med trettiofem procent (35%).

– Det är en stor ökning och kan bero på att vi tar emot många ensamkommande asylsökande barn och unga, säger Göran Stiernstedt.

Well well, SKL, hoppas kan ni ju alltid. Men i fortsättningen bör ni agera återhållsamt om någon från Rosenbad andas "full kostnadtäckning" i örat på er. Det har i alla fall många svenska kommunalråd blivit varse.

Sveriges farligaste man, Fredrik Reinfeldt, och Migrationspartiets Maria "Spårbytet" Ferm arbetar sannerligen likt "Maudska" bävrar för att gnaga köttet av benen på de allt färre svenska skattebetalarna.

- Du, Ullenhag, hur var det med myten om asyl- och invandringskostnaderna? Har du adderat kostnaderna från alla utgiftsområden nu då? I inlägget Avdragsjudas resonerade jag ju kring mångmiljardindustrin och uppmanade dig att lära dig att addera.


* Anspelar på när Anders Borg fräste att bankerna inte skulle "talla ur godisskålen".
* En miljard är ettusen miljoner.


SKL:Uttalande angående rapporten

Rapport: Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2010 och tillhörande tabeller här.

SKL: Begäran om ersättning till kommuner som bedriver etableringsinsatser för nyanlända i anläggningsboende 2011-11-25

SKL: Asylsökande ensamkommande barn och unga, en översyn av mottagandet (SOU 2011:64) 2012-01-20

SKL: Översyn av den statliga ersättningen till kommuner för mottagandet av ensamkommande barn (Ds 2011:34) 2012-01-20

DN 2 3 4 5 SvD 2 3 4 5 SR 2 3 4 5 M FT RoD SVT 2 FP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar