lördag 28 januari 2012

- Vad sa du, Ullenhag?


Den makalösa manicken och pellejönsen till integrationsminister, Erik "Myten" Ullenhag, tycks inte tröttna på att förtala och kränka svenskar. Ånyo agerar Ullenhag dyngspridare och påstår i ett antal svenska dagstidningar att

En undersökning av Forum för levande historia från 2010 pekar på att svenska ungdomars inställning mot judar har blivit mer negativ.

Naturligtvis refererar Erik Ullenhag här till sin käraste snuttefilt, den fundamentalistiska Bibel som profeten för Forum för levande historia, Eskil Franck, står bakom. Överintendenten Franck som bl.a. vill tvångsutbilda föräldrar till att ha "rätt" åsikter inom hemmets fyra väggar.

Enligt Ullenhag och hans snuttefilt är det alltså svenska ungdomar som trakasserar, hotar och förföljer den judiska minoriteten. Märkligt . . . Är alla vi andra så felunderrättade, eller ljuger de direkta källorna, de utsatta - d.v.s. judarna själva? De påstår nämligen att förövarna är muslimer.

Så här säger Fredrik Sieradzki, ordförande i informationskommittén i Judiska församlingen i Malmö i Världen i dag:

Frågan, vilka det är som ligger bakom hetsen, besvarar han utan att sväva på målet:

– Det är uteslutande muslimer. Vi har ett problem i Malmö; att här finns muslimer som inte gillar judar. Men det är något som media väljer att förtiga. Att tala om det anses inte politiskt korrekt och man är väl rädd för att framstå som rasistisk. Men man måste ju ändå säga sanningen.


Så här säger Peter Rubinstein, Malmö, i en artikel på Newsmill:

Ifall makthavarna önskar en fortsatt judisk närvaro i Malmö måste man se till att det sker en attitydförändring bland delar av den muslimska befolkningen gentemot judar. Att antisemitiska uppfattningar är utbredda bland muslimer är inget nytt och inte unikt för Sverige.

Så här säger rabbi Shneur Kesselman i en intervju i Dagens juridik:

- För det mesta är det unga muslimer som uttrycker hat och det borde ingen blunda för. Det är tragiskt att det ska vara så, att hat ska frodas i religiösa kretsar.

Stycke ur Judiska Centralrådets sakframställan till JO:

Ca 15-20 meter från huvuddemonstrationen samlades med Polismyndighetens goda minne en grupp motdemonstranter, nedan motdemonstrationen, stödjande av FN deklarerade terrororganisationer som Hamas och Hizbollah, skrikande antisemitiska slagord samt stöd för ovan nämnda terrororganisationer.

Sydsvenskan intervjuar bl.a. Judiska församlingens ordförande Fred Kahn och imamen Saeed Azam:

– Det finns problem i Malmö idag, mellan judar och muslimer, säger Saeed Azam.

Naturligtvis kan jag fortsätta att rada upp exempel efter exempel både från Sverige och världen. Jag kan också lägga upp t.ex. historisk, religiös och politisk litteratur. Jag kan lägga upp filmer, bilder, radioinslag och gud vet vad. Dock tror jag inte att integrationsminister Erik Ullenhags patologiska tillstånd av denial (förnekelse) kommer att rubbas. Han är fast besluten att föra dialoger med nyanlända och arrangera ceremonier.

- Du luktar, Ullenhag. Förbannat illa.


HD GD VLT FP FT SYS NWT AP SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar