fredag 20 januari 2012

Statligt anbefalld gemenskap

.
Jag såg SVT:s inslag från mångkulturalisten och integrationsministern Erik Ullenhags presskonferens där han tisdagen den 17/1 kungjorde tillsättandet av medborgarskapsutredningen (Dir 2012/2), och kunde konstatera att Ullenhag helt bytt strategi. Uttalandet var för ovanlighetens skull helt befriat från nyckelorden rädsla, främlingsfientlighet, okunskap och fördomar, d.v.s. de egenskaper vi svenskar enligt politiker är i besittning av. Däremot var uttalandet fullt av lexikaliska upprepningar i form av nyckelorden "rättigheter", "tillhörighet", "mångfald", "integration" och "gemensamma värderingar" - ett gammalt klassiskt grepp vid propagandabildning.

Förutom att åskådliggöra själva strategibytet formulerade integrationsministern tre frågeställningar som utredningen skall besvara - eller rättare sagt utredare Gunnar Strömmer (CFR) med all säkerhet skall konstruera svar på.

Erik Ullenhags frågeställningar är pinsamt besvärande och förutom det så klargör Ullenhag i två av dem, genom uttrycket "mera mångfald", att han kommer att fortsätta att utöka Sveriges befolkning via massinvandring. Därom råder ingen tvekan, och det bekräftas även av att Ullenhag vid flera tillfällen uttrycker att samhället, d.v.s. du och jag och alla andra, skall vara tydligt med att

- Vi vill att människor skall komma till vårt land för att stanna.

Ovan nämnda utsaga är inte bara mycket märklig utan även synnerligen oroande då integrationsminister Ullenhag självsvåldigt tar sig rätten att påstå att det är min vilja utan att jag - som varande en enhet i berörda samhälle - har tillfrågats. Med andra ord kan vi utgå ifrån att detta säregna påstående är en, i Leissnersk stil, statligt anbefalld kollektiv uppfattning.

För att återgå till de frågeställningar som integrationsminister Erik Ullenhag formulerade vid presskonferensen, kan de omedelbart avfärdas som ideologiskt svammel då de är omöjliga att besvara på ett konstruktivt sätt. Det frågeställningarna däremot gör är att de avslöjar Ullenhags agenda.

Vi tar en titt på dem.

1. ...vad är den grund, vilka är de gemensamma värderingar som skall bygga ett samhälle?

Frågan är omöjlig emedan gemensamma värderingar och normer, såväl dolda som öppna som informella, växer fram samtidigt som uppbyggnaden av ett samhälle och inte på några villkors vis kan konstrueras i efterhand. Gemensamma normer, värderingar och moraluppfattning är en del av alla samhällen, och det är det som är  grunden, fundamentet. Samhällen vilar på, de är, de gemensamma normerna och värderingarna och det är en odelbar storhet.. Det är i det här fallet själva svenskheten, det som vi bär inom oss, det som är en del av oss, eller vi är en del av. Naturligtvis slutar aldrig ett samhällsbygge och naturligtvis förändras det, men den gemensamma grunden består.

Vad gäller existensen av konstruerade gemensamma normer i samhällen så finns det ett slag, och det är de formella normerna, d.v.s. varje samhälles lagstiftning. Alltså de normer som i lag reglerar vad du får och inte får göra, och vid en överträdelse (skall) bestraffas.

2. ...vad skall hålla samman i ett samhälle av mera mångfald; vilka grunder eller vilka värderingar, vad innebär det svenska medborgarskapet?

Lika omöjlig frågeställning att besvara som 1, men med tillägget att allt för vitt skilda kulturer, med diametralt olika värderingar, normer, uppfattningar och världsbilder aldrig kommer att kunna enas om några gemensamma värderingar som skall hålla samman människor i ett samhälle. Vad skulle det finnas att utgå ifrån när öppna, dolda och informella normer varierar från samhälle till samhälle? Vad skulle finnas att utgå ifrån när de formella normernas uppbyggnad, d.v.s. lagstiftningen, har sin utgångspunkt i helt olika synsätt? Vad finns att utgå ifrån när ett samhälles lagstiftning är detsamma som dess religion och politik, och det andra samhället särskiljer religion från politik och lagstiftning?

3. ...vad är det som bygger en gemenskap i ett samhälle av mera mångfald?

Ytterligare en omöjlig frågeställning. Det finns inget att utgå ifrån när det gäller kulturer som i alla hänseenden har diametralt motsatta uppfattningar och levnadsmönster. Individer är språkliga, sociala och kulturella varelser som är sina språk, sina sociala kontexter och sin kultur.

I och med det paradigmskifte som vi befinner oss i, d.v.s. systemskiftet till det totalitära, nyliberala Sverige, är Ullenhags strävan att på Reinfeldts ruiner av Det Gamla Sverige bygga Det Nya Pluralistiska Sverige där det statliga påbudet ser till att alla genomgått en rekordsnabb externaliseringsprocess och internaliserat de nya, konstruerade gemensamma värderingarna och fortsättningsvis uppträder som ett lydigt kollektiv i ett samhälle där det naturliga urvalet härskar.

Av en slump ser jag att Jytte Guteland, f.d. SSU-ordförande, i dag (20/1) går ut med debattartikeln "Ullenhag lägger ansvaret på de utestängda", i vilken hon går till hårt angrepp mot integrationsministern som hon anklagar för att bedriva en politik som leder till en "farlig utveckling" á la Danmark. Men, i motsats till Erik Ullenhag så håller Jytte Guteland stilen, och reproducerar envetet och papegojlikt de av socialdemokraterna väl inarbetade fördomarna att vi svenskar lider av "rädsla", "rasism", "främlingsfientlighet" och "fördomar".


- Sorry, Ullenhag och Guteland, but you're both out.SR: Sverige lämnar Nordiska samarbetsrådet för kriminologi.
DN 2 3 SvD 2 SVT 2 FT DN 2 3 SvD


10 kommentarer:

 1. Farmors syster: "Det är de där araberna som ska komma och förstöra för alla och plötsligt ska de komma hit och ta över".

  Farmor: "Kul att du känner så för förrut var de vi finnar här i Sverige som fick höra att det skulle vara vi som stod för detta. Nu slipper vi höra sådant om finnar iaf".

  SvaraRadera
 2. I stort stöder jag Ullenhags intentioner.
  Vänligen
  Rolf Enander
  Södra Säm

  SvaraRadera
 3. Jag tror man skall agera tvärtom mot det vanliga beteendet hur den som idag är emot nuvarande asylpolitik för att verkligen stoppa utvecklingen.
  Att diskutera är lönlöst, du blir bara kallad rasist.
  Förstärk det absurda i debatter och på internet.
  Ex Kräv mer pengar till asylsökanden genom att föreslå lägre pensioner och högre skatt. Eller kanske att sharialagar skall gälla svenska skolor och arbetsplatser.

  Kalle

  SvaraRadera
 4. Sanity 04:49: Tack för din kommentar!
  Jag har aldrig förstått mig på den avoghet som många svenskar visat våra bröder och systrar från det vackra Finland. Jag gillar finländarna och de/du har all anledning att vara stolta!

  Mvh
  Adderat

  SvaraRadera
 5. Rolf Enander,07:09: Tack för din kommentar!
  Det är bra att det finns dem som tror på
  Ullenhags idé. Han lär behöva allt stöd
  han kan få.

  Mvh
  Adderat

  SvaraRadera
 6. Anonym,10:23: Tack för din kommentar! Ja, varför inte. Hittills har jag inte hört någon politiker använda sig av omvänd psykologi.

  Mvh
  Adderat

  SvaraRadera
 7. Kanske har jag dålig koll på statistiken, men det är väl mest folk från enstaka delar av världen som kommer hit som anhöriga och flyktingar, det som då är själva invandringen som diskuteras. Det finns fler som "återinvandrar" men de är ju inte problemet.
  Om det nu är så som det verkar att mest är MENA som kommer så undrar jag hur en så ensidig invandring bidrar till det "mång" kulturella samhället? Vill man ha ett mångkulturellt samhälle bör man väl se till att det just är många kulturer som kommer menar jag. Lite balans helt enkelt... sverige känns inte särskilt mångkulturellt med den politiken...

  SvaraRadera
 8. vargiveum,12:04: Tack för din kommentar! Den ensidiga invandring du hänvisar till har mindre med mångkultur att göra än med Europas 35-åriga avtal med Mashrik- och Maghreb-länderna (F.d. Barcelonaprocessen, södra Medelhavsområdet, nu kallad Medelhavsunionen) som syftar till att skapa ett frihandelsområde i Medelhavet. Det som framför allt fattas är Turkiets inträde i EU, (nu klarnar det varför Carl Bildt har EN uppgift på sin agenda va?
  Och varför Reinfeldts semestrade i Turkiet ;-). Titta på en kartbild så ser du Turkiets strategiska placering. Bilägger intressant information i form av länkar till sidor och dokument. Detta evighetsprojekt har slukat biljarder under årens lopp såväl i avtalade bistånd som avtalad människoimport. Se nedan, läs och häpna!

  Mvh
  Adderat

  http://www.consilium.europa.eu/homepage/showfocus.aspx?lang=sv&focusID=75455

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0200:FIN:sv:PDF

  http://eeas.europa.eu/euromed/barcelona_en.htm

  http://www.sweden.gov.se/sb/d/2688/a/19644

  http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r15003_sv.htm

  SvaraRadera
 9. Vadå tror ni att det inte att det är Svenska Svenskars barn som gjort detta, tror någon på allvar att det är stenkastande bilbrännande små terrorister som gjort detta? Garanterat att vi kommer läsa mer om dessa små stjärnor i pressen under åren som kommer. De kommer titta tillbaka på löpsedlarna och säga, ja kommer du ihåg när vi knivrånade kärringar i lågstadiet, vilka tider det var va..så oskyldiga vi var då.. /Pelle

  SvaraRadera
 10. Anonym,04:33: Tack för din kommentar! Jomen självklart är det svenska svenskars ligistbarn som utför alla terrordåd. Fattas bara annat! Puh, "knivrånade kärringar" är väl inget - själv kapade jag fartyg och sprängde moskéer i lågstadiet ;-)

  Mvh
  Adderat

  SvaraRadera