lördag 28 januari 2012

Significant rise in Sweden

.
I fredagens (27/1) P1-morgon intervjuas riksdagsledamot och före detta kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (kd) angående striden om partiledarposten. Odell går återigen till hårt angrepp mot nuvarande partiledaren Göran Hägglund och det egna garantipartiet kristdemokraternas slätstrukenhet och allmänna luddighet. Mats Odell har till skillnad från Göran Hägglund varit ute och lyssnat på och talat med "verklighetens folk", d.v.s. det folk som lever i, tar del av och ofrivilligt utsätts för det han kallar "dagens samhällsutmaningar", varav den "fundamentalistiska arbetslinjen" är en, den eskalerande brottsligheten en annan.

En av "samhällsutmaningarna" som Mats Odell tar upp får dock media att gå i dubbelt spinn, och det är den skrämmande statistiken över våldtäkter i Sverige. Eller rättare sagt, att Odell i P1-morgon säger att

- Unga tjejer blir våldtagna på löpande band.

...vilket får reportern Lasse Johansson att reagera med ryggmärgsreflexen. Att Odell i samma mening nämner att människor varje vecka skottskadas och skjuts till döds i Malmö framkallar dock ingen som helst reaktion från reportern. Men det torde ligga i sakens natur då läget i Malmö slutligen kommit till allmänhetens kännedom såväl i Sverige som internationellt.

Antalet våldtäkter i Sverige, däremot, har inte kommit till den svenska allmänhetens kännedom i någon större utsträckning, men till den europeiska och utomeuropeiska allmänhetens. I en rapport av FN-organet UNODC, publicerad 2009, fastslås att Sverige år 2008 låg på andra plats, tvåa alltså, i antalet anmälda våldtäkter i världen, 53,2 per 100 000 invånare - märk väl att mörkertalet de facto ligger på förskräckande 80-90%*. Etta låg Lesotho i södra Afrika med 91,6 per 100 000 invånare. I Europa leder Sverige våldtäktsligan vilket konstaterats i en rapport av EU-projektet Daphne II. Och i Eurostats senaste rapport kan man läsa följande under rubriken "Violent crime"

At country level, the picture is mixed, with significant rises in Cyprus, Denmark, Luxembourg, Greece and Sweden

EU-kommissionen har även riktat skarp kritik mot Sveriges höga våldtäktssiffror och låga uppklarningsprocent samt kräver åtgärder å det snaraste. Ett problem är dock att man inte låtsas om  våldtäkterna i Sverige och media t.ex. föredrar att skriva om de ökade våldtäktsfallen i Norge och annorstädes och är således inte något stöd för allmänheten. Kvinnoorganisationerna inkluderat FI är upptagna med demokrati-, antivålds- och jämställdhetsprojekt framför allt i tredje världen och ägnar inte svenska kvinnor en sekunds tanke i frågan.

De enda som uttalar sig är naturligtvis BRÅ:s desinformatörer, d.v.s. deras så kallade "experter", som i vanlig ordning även denna gång med emfas avvisar och förnekar de resultat som presenteras

– Att det sker våldtäkter på löpande band vill jag inte hålla med (sic). Det finns inget bevis som säger att det är så, säger Klara Hradilova-Selin, utredare på Brå.

Well, Klara Hradilova-Selin, det är inte för inte som Riksrevisionen redan i sammanfattningen av sin decemberrapport Att hantera brottmål effektivt – En utmaning för regeringen och rättsväsendet uttrycker följande angående BRÅ

Regeringen bör också vidta åtgärder för att förbättra kunskapsstödet och se över Brås roll som kunskapscentrum för rättsväsendet.

Jag kan bara säga: Tack, Riksrevisionen. Kan ni även se till att få tyst på riksförnekaren Jerzy Sarnecki och Hasse "Munkavlen" Aro också så blir jag riktigt glad. Bea Ask lämnar vi därhän då hon med största sannolikhet är upptagen med annat.


DN 2 SvD 2 FT AP SVT DN 2 SvD 2 DN FT DN SvD

* Enligt Niklas Långström, professor i psykiatrisk epidemiologi och chef för Centrum för våldsprevention vid Karolinska institutet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar