torsdag 29 december 2011

Kollektiv skuldbeläggning

.
I en debattartikel på dagens DN-debatt går journalisten Bo Hazell till hårt angrepp på våra svenska politiker och kräver att Sverige skall tillsätta en oberoende sanningskommission angående hur romer och resandefolk behandlats i Sverige under de femhundra år de vistats här. Hazell menar att en offentlig ursäkt inte är tillräckligt utan anser att ekonomisk kompensation är nödvändig för att dessa folkgrupper skall få tillbaka sin "självrespekt".

Bo Hazell framför alltså samma krav som ordförande för den romska delegationen, Maria Leissner (fp), ställde krav på för drygt två år sedan. Leissner gick dock betydligt längre än Hazell och hävdade att sanningskommissionens syfte var, förutom att ge romerna upprättelse, att skapa en stark skamkänsla hos majoritetssvenskarna, alltså få dem att skämmas över hur romerna behandlats under 500 års vistelse i Sverige. En statligt anbefalld skuld- och skambeläggning av svenskarna.

Men, regeringens delegation gick längre än så; man reste också krav på inrättandet av ett sekretariat för romska frågor som skulle ha till syfte att "överbrygga klyftor" mellan romer och majoritetssvenskar. Sekretariatet skulle även ha till uppgift att ge stöd så att romska barn "får" grundskolekompetens samt att hjälpa in yngre romer på den svenska arbetsmarknaden.

När man söker information efter romer/resandefolk/zigenare på Internet finner man givetvis mängder av material, litteratur, bilder, hemsidor etc. Dock finner jag inget material som problematiserar eller ger en objektiv bild av nämnda folkslag. Man tar heller inte upp den s.k. "majoritetsbefolkningens" upplevelser av zigenares/romers/resandefolks femhundraåriga närvaro i Sverige.

Överallt nämns de övergrepp och kränkningar Sverige och svenskarna utsatt folkgrupperna för, men ingenstans nämns på vilket sätt zigenare/resandefolk/romer själva skulle ha bidragit till de negativa attityder som finns. Folkgrupperna framställs och beskrivs som oskyldiga kulturskatter som utsatts för ständig förföljelse och övergrepp av genuint onda och illasinnade svenskar.

Det är en statligt tillrättalagd bild som äger en skevhet av sällan skådat slag och att ensidigt rikta anklagelserna mot den svenska majoritetsbefolkningen, och ställa krav på kollektiv skam är oerhört. Ett övergrepp av denna karaktär borde rendera i att delegationen ställs inför riksrätt (vilket tyvärr inte är möjligt då riksrätten avskaffades av socialdemokraterna år 1974).

Vi är många som har utsatts för zigenarnas/romernas/resandefolkets framfart, och vid slutet av 1960-talet och till mitten på 1970-talet var situationen fullkomligt horribel i vissa delar av Sverige. Den grupp som var allra plågsammast under den här perioden var Kaale-romerna, de finska zigenarna, vilka anlände till Sverige i stora horder bl.a. med finlandsbåtarna.

Så fort de kommit i land så satte de igång att trakassera folk på gator och torg, "besöka" butiker, ringa på dörrar och tigga, ockupera trädgårdar, hus och sommarstugor, parker och parkeringar. De tömde ut soptunnor och grävde i sopor, de använde allmänna och privata områden som toaletter och de svinade ner varhelst de befann sig. Butiker, restauranger, badhus, cafeer, badplatser,bostadsområden m.m. hade skyltar och lappar som förbjöd romer. De var portade i stort sett överallt och allt som var löst blev stulet, så folk hade inte cyklar, barnvagnar, lösa prylar, eller hängde tvätt ute i trädgårdar, på balkonger eller i bostadsområden och bilar stals hela tiden. Det var ett fullkomligt helvete och vi som utsattes glömmer det aldrig.

Som sagt, zigenarna/romerna/resandefolket har funnits i Sverige i femhundra år, men kan och vill fortfarande inte uppträda som civiliserade människor. Och här sitter Katri Linna, på obestämd tid, och knåpar ihop en vitbok om folkgruppernas ständiga "utanförskap". Ett utanförskap som de själva valt och vägrar att lämna. Till råga på allt delar Erik Ullenhag ut 46 miljoner till dem och Leissner ställer krav på kollektiv skam. Allt detta för destruktiva folkslag som inte vill någonting.

Erik Ullenhag har dessutom mage att kräva att "icke-romer" måste göra sig av med sina "fördomar". Så säger bara den som inte behövt städa trapphus från romskt piss och skit, fått sin tvätt stulen, blivit antastad på stan eller haft dem tiggandes i dörren. Inte heller har denne tvingats tömma det kommunala badhusets bassäng för att romer skitit i den.

Det finns inte e n enda anledning till att vi skall acceptera dylikt patrask och det är dags att FN styckar av en bit av Indien och förpassar dem tillbaka dit de en gång kom ifrån.

Inse fakta, det är inte OSS det hänger på utan på DEM.


SR BT AP NM


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar