fredag 25 november 2011

Inte kravlöst

.
I Danmark har antalet beviljade permanenta uppehållstillstånd (PUT) minskat med sjuttio procent sedan landet införde, det av Europarådet hårt kritiserade, pointsystemet, d.v.s. började ställa krav på att invandrarna bl.a. skall klara en viss nivå av danska språket, inte ha begått allvarliga brott samt skriva på en förbindelse om att aktivt integrera sig i det danska samhället.

Självklarheter kan tyckas, men inte i det - för nyanlända - kravlösa Sverige.


Se vidare: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/permanent-ophold/


SVT
SvD

1 kommentar: